ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-betty-

B EH1 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: betty, *betty*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you're Betty from Cardiff.นอกจากคุณเป็นเบตตี้จากคาดิฟ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And so it was that Betty and Anson stayed a night on Ffynnon Garw.ดังนั้นก็มีเบตตี้กับแอนสันอยู่ค้างคืน ที่ฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Who did Archie date, Betty or Veronica?อาร์ชี่ควงใคร.. เบ็ตตี้หรือเวโรนิก้า Never Been Kissed (1999)
I always liked Betty better.ฉันชอบเบ็ตตี้มากกว่า Never Been Kissed (1999)
Betty was so fun and spunky.เบ็ตตี้ร่าเริงกว่า Never Been Kissed (1999)
Good luck, Betty dear.โชคดีจ้ะ เบ็ตตี้ที่รัก Mulholland Dr. (2001)
Betty Elms...เบ็ตตี้ เอมส์ Mulholland Dr. (2001)
Something to Betty before we begin?กับเบ็ตตี้ก่อนที่เราจะเริ่ม Mulholland Dr. (2001)
We'll walk Betty out.ฉันจะเดินออกไปส่งเบ็ตตี้เอง Mulholland Dr. (2001)
Betty is also correct.เบ็ตตี้พูดถูก Mona Lisa Smile (2003)
Betty Warren!เบ็ตตี้ วอร์เรนไง Mona Lisa Smile (2003)
It's a front-page attack on Amanda Armstrong. Betty Warren wrote it.อแมนด้าขึ้นหน้า 1 เลย เบ็ตตี้ วอร์เรนเขียนข่าว Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettyBetty always managed get what she wanted.
bettyBetty arrived latest.
bettyBetty brought some roses and Jane some carnations.
bettyBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
bettyBetty can play the piano.
bettyBetty can't tell right from wrong.
bettyBetty challenged me to a game of tennis.
bettyBetty could sing better.
bettyBetty drives fast.
bettyBetty got over the shock.
bettyBetty has a sweet voice.
bettyBetty has climbed the mountain three times.

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTY B EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Betty (n) bˈɛtiː (b e1 t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betty \Bet"ty\, n.
   1. [Supposed to be a cant word, from Betty, for Elizabeth, as
    such an instrument is also called Bess (i. e., Elizabeth)
    in the Canting Dictionary of 1725, and Jenny (i. e.,
    Jane).] A short bar used by thieves to wrench doors open.
    [Written also {bettee}.]
    [1913 Webster]
 
       The powerful betty, or the artful picklock.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. [Betty, nickname for Elizabeth.] A name of contempt given
    to a man who interferes with the duties of women in a
    household, or who occupies himself with womanish matters.
    [1913 Webster]
 
   3. A pear-shaped bottle covered round with straw, in which
    olive oil is sometimes brought from Italy; -- called by
    chemists a {Florence flask}. [U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top