ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-arty-

AA1 R T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arty, *arty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go for the kind of arty books that move readers.ผมเน้นที่ประเภท หนังสือที่มีศิลป์ในตัว สำหรับกระตุ้นผู้อ่าน Do It, Monkey (2009)
Arty Brand, ex-military.คนที่ชื่ออาร์ตี้ อดีตทหาร Oiled (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTY AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arty (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arty
   adj 1: showily imitative of art or artists

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top