ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-amassed-

AH0 M AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amassed, *amassed*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they amassed thousands of these weapons.และพวกเขา ก็เก็บ รวบรวมสะสม อาวูธเป็นพันๆชิ้น District 9 (2009)
Remember all those secrets Jenny amassed when she was trying to protect you, Nelly? Well, now the world knows them too.ดาเนียล่า The Goodbye Gossip Girl (2009)
It was only gonna be revealed when the Illuminati had amassed enough power to resurface and carry out their final goal.ที่จะถูกเปิดเผยแก่เฉพาะเมื่อ Illumina มีพลังงานเพียงพอเพื่อนำมา ตามที่ปรากฏอีกครั้ง และกระทำมีวัตถุประสงค์. Angels & Demons (2009)
Once we have amassed enough flecks we will set a trap.เมื่อเรารวบรวมแม่เหล็กได้มากพอแล้ว เราจะสร้างกับดัก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You have amassed wealth, fame, and notoriety, based upon your story of survival.ขอบคุณประวัติศาสตร์การรอดชีวิตนั้น หลายคนที่จมปลักอยู่กับสาเหตุ น้อยคนที่จะรู้ความจริง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I've amassed some 32 stepchildren.ฉันมีลูกบุญธรรมรวมทั้งหมด 32 คน Basic Genealogy (2010)
Amassed on the cliffs.มาทางหน้าผาแล้ว Snow White and the Huntsman (2012)
Before Conrad's head of security was murdered, he told me that he had personally amassed enough evidence to put everyone involved in jail for good.ก่อนที่หัวหน้ารักษาความปลอดภัย ของคอนราดถูกฆ่า เขาบอกฉันว่า เขามีหลักฐานเพียงพอ ที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง อยู่ในคุกตลอดไป Grief (2012)
German astronomer and meteorologist amassed the evidence to build the scientific case for it.ไว้ด้วยหลักฐาน เพื่อสร้างกรณีทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัน อัลเฟรด เวเกเนอ ได้รับการเกณฑ์ ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Most of Earth's land was amassed into a supercontinent called Rodinia.ส่วนใหญ่ของแผ่นดินของ โลกได้รับการไว้เป็นทวีปซุปเปอร์ เรียกว่า รอดีนะ Unafraid of the Dark (2014)
You are very young to have amassed an empireคุณอายุยังน้อย แต่สร้างอาณาจักรได้ขนาดนี้ Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amassedHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amassedHe amassed a large fortune before he died.
amassedNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMASSED AH0 M AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, v. t. [imp. & p. p. {Amassed}; p. pr. & vb. n.
   {Amassing}.] [F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump,
   mass. See {Mass}.]
   To collect into a mass or heap; to gather a great quantity
   of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to
   amass words or phrases.
   [1913 Webster]
 
      The life of Homer has been written by amassing all the
      traditions and hints the writers could meet with.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To accumulate; heap up; pile.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top