ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abated-

AH0 B EY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abated, *abated*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abatedThe fever has abated.
abatedThe storm abated.
abatedThe storm has gradually abated.
abatedThe wind abated a little.
abatedThe wind has abated.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABATED AH0 B EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), v. t. [imp. & p. p. {Abated}, p.
   pr. & vb. n. {Abating}.] [OF. abatre to beat down, F.
   abattre, LL. abatere; ab or ad + batere, battere (popular
   form for L. batuere to beat). Cf. {Bate}, {Batter}.]
   1. To beat down; to overthrow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The King of Scots . . . sore abated the walls.
                          --Edw. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring down or reduce from a higher to a lower state,
    number, or degree; to lessen; to diminish; to contract; to
    moderate; to cut short; as, to abate a demand; to abate
    pride, zeal, hope.
    [1913 Webster]
 
       His eye was not dim, nor his natural force abated.
                          --Deut. xxxiv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To deduct; to omit; as, to abate something from a price.
    [1913 Webster]
 
       Nine thousand parishes, abating the odd hundreds.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To blunt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To abate the edge of envy.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To reduce in estimation; to deprive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She hath abated me of half my train. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) To bring entirely down or put an end to; to do away
      with; as, to abate a nuisance, to abate a writ.
    (b) (Eng. Law) To diminish; to reduce. Legacies are liable
      to be abated entirely or in proportion, upon a
      deficiency of assets.
      [1913 Webster]
 
   {To abate a tax}, to remit it either wholly or in part.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top