ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-a lot of-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a lot of, *a lot of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Yeah! Bein' bad's a lot of fun, ain't it?ใช่ เมื่อไรที่ไม่ดีเป็นจำนวนมาก สนุกไม่ได้หรือไม่ Pinocchio (1940)
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน 12 Angry Men (1957)
A lot of drive, too. You know? Real drive.จำนวนมากของไดรฟ์ด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า ไดรฟ์ที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
- A lot of details never came out.- มากของรายละเอียดที่ไม่เคยออกมา 12 Angry Men (1957)
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน Help! (1965)
You can see a lot of the world from railings.จากรั้ว Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lot ofA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lot ofA change of air will do you a lot of good.
a lot ofAfrica has a lot of nature.
a lot ofAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lot ofA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lot ofA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lot ofA lot of birthday cards will arrive soon.
a lot ofA lot of books are published every year.
a lot ofA lot of boys are running in the park.
a lot ofA lot of boys ran after the rabbit.
a lot ofA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lot ofA lot of children gathered in the garden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top