Search result for

- 鱼雷准备完毕

(1 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 鱼雷准备完毕, - 鱼雷准备完毕-, * 鱼雷准备完毕*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take the wheel![CN] - 鱼雷准备完毕 The Fate of the Furious (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 鱼雷 (yú léi)准备 (zhǔn bèi)完毕 (wán bì)

 


  

 
鱼雷
  • (yú léi, ㄩˊ ㄌㄟˊ) torpedo [CE-DICT-Simplified]
准备
  • (zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) preparation; prepare [CE-DICT-Simplified]
完毕
  • (wán bì, ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ) to finish; to end; to complete [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top