ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-追跡プログラム-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 追跡プログラム, *追跡プログラム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] (n) {comp} trace program [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We also found the tracking program you installed on Gonzalez's computer.[JA] ゴンザレスのPCの仕込んだ 追跡プログラムも見つかった Green Light (2015)
Maybe we should just call Saul's landline, trigger the voice activation, double-check our tracking program.[JA] ソールに電話して 声で起動する 追跡プログラムを 二重チェックするべきだな One Last Thing (2013)
The pill you took is part of a trace program.[JA] あのピルは追跡プログラム The Matrix (1999)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top