ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-無臭-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 無臭, *無臭*
Japanese-English: EDICT Dictionary
無臭[むしゅう, mushuu] (n,adj-no) odorless; odourless; unscented [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Odorless, tasteless.[JA] 無味無臭 Canceled (2013)
Simmons has fabricated an odorless scent.[JA] シモンズは無臭の香水を製造しました。 The Bridge (2013)
It's odorless and malleable.[JA] 無臭で 吐き気がする・・・ Eyeborgs (2009)
Tasteless, odorless crud.[JA] 無味無臭のカス Soylent Green (1973)
It will vent nothing but clean, odorless steam just as the laundry does and through the very same stacks.[JA] 出るのは無臭の蒸気だけ クリーニング工場と 同じダクトで排出する Más (2010)
Don't you know how you got it?[JA] この毒は無味無臭 D.O.A. (1949)
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.[JA] 無味無臭の可燃性液体 独特のピンク色の 炎を上げて爆発する Sherlock Holmes (2009)
It's odorless.[JA] それは無臭だ。 The Hub (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top