ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-捺印-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 捺印, *捺印*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
捺印[なついん, natsuin] (n) การประทับตรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
捺印[なついん, natsuin] (n,vs) (See 押印,押捺) affixing a seal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is your note and your seal.[JA] これは あなたのメモと捺印 Episode #1.7 (2013)
Seals and signets are on sub-thirty-three.[JA] 署名捺印は サブ -33へ Jupiter Ascending (2015)
Mark it.[JA] 捺印 John Wick: Chapter 2 (2017)
Yeah, well, it's hard to love someone who's got an expiration date stamped on their forehead.[CN] 是的,很好地,它是 努力地爱某人 谁已经得到一个呼出约会 在他们的前额上捺印了。 Lullaby (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top