ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-孝順-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 孝順, *孝順*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety, #15,297 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝順[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wasn't around very often but he was a good son[CN] 而且我弟弟還那麼孝順 但是又不常在身邊 One Tree Three Lives (2012)
So you are all against me![CN] 好,你們都不孝順 Hong Kong Nocturne (1967)
She is filial and considerate[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}聽話孝順 The Soong Sisters (1997)
So fake, I am sure they didn't love her at all[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}太假了,那個不曉 得他們一點不孝順 Ku qi de nü ren (2002)
My daughter is really good to her mother.[CN] 我的女兒真孝順 Episode #1.10 (2010)
Mum, it's all dynamite You know, I'm treating you well[CN] 呢啲系勁野嚟架老媽子 我咁樣對你咁都算得孝順仔卦 Huan chang (1985)
Turn back and become a filial child again.[CN] 回頭 做孝順的小孩 Journey to the West (2013)
Yes, he was very obedient to me[CN] 是. 他一向都很孝順 Meng gui chu long (1983)
You have to listen to her and love her[CN] 你要好好孝順媽,昕媽媽的活 The Forbidden Past (1979)
I may seem like a good son now[CN] 我看似很孝順 The Discarnates (1988)
Father, I am always filial always considerate[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}爸爸! 我一直聽話孝順 做事有分寸呀 The Soong Sisters (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top