ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แกม-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกม, *แกม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกม[V] blend with, See also: dash, mix with, mingle with, Syn. เจือ, ปน, Example: สีม่วงของรุ้งกินน้ำเป็นสีม่วงแกมแดง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกมว. ปน เช่น ด้ายแกมไหม คือ ด้ายปนไหม, แต่มีความหมายไปในทางที่ว่า สิ่งที่ปนมีอยู่เป็นส่วนน้อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
- Come here, you!- แกมานี่.. The Great Dictator (1940)
You're a double-dyed democrat!แกมันขัดต่อคำปฏิญาณ The Great Dictator (1940)
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
You're the son of a thousand fathers!แกมีพ่อเป็นพันๆ เลยว่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Know how much you're worth now?รู้ไหม ว่าแกมีค่าเท่าไหร่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll hang you up by your tongue.จะควักลิ้นแกมารัดคอแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Such ingratitude after all the times I've saved your life.เนรคุณจริงแฮะ ฉันช่วยชีวิตแกมาตั้งหลายครั้งนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've been looking for you for eight months!ฉันตามหาแกมาตั้งแปดเดือนแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์! Suspiria (1977)
Just what are you doing in this car, coolie?แกมาทำอะไรในตู้นี้ ไอ้กรรมกร Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
แกม[X] (kaēm) EN: and ; at the same time   FR: et ; mêlé de

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top