Search result for

-ฝ่า-

(27 entries)
(0.1765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝ่า, *ฝ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่า[N] palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่า[V] go through, See also: undergo, brave, risk, Example: ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน, Thai definition: กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ้าน. อนุภาคเล็ก ๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวนํ้าหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น
ฝ้าแผ่นที่ดาดกรุหลังคา เพดาน หรือปิดใต้ตง.
ฝ้าว. ขุ่นมัวไม่ผ่องใส (ใช้แก่ผิว) เช่น กระจกฝ้า เพชรเป็นฝ้า, เรียกหน้าที่มีลักษณะเป็นจุดหรือรอยผื่นสีคลํ้า ๆ ว่า หน้าเป็นฝ้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
The only difference is I'm gonna be right in front of other people.สิ่งเดียวที่แตกต่าง.. \ คือผมเป็นฝ่ายถูกต่อหน้าคนอื่นๆ Adverse Events (2008)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Because conversations go both ways.เพราะการสนทนาต้องทำทั้ง 2 ฝ่าย Lucky Thirteen (2008)
You hate doctors. You want to take back control.คุณเกรียดหมอ คุณต้องการกลับมาเป็นฝ่ายควบคุม Last Resort (2008)
We are getting no signal from the republic your heighness.เราไม่ได้รับข่าวใดๆจาก\ สหพันธรัฐเลย ฝ่าบาท Ambush (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
My Lord,ฝ่าบาท Ambush (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy   
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pierce[VT] บุก, See also: ฝ่า
pierce[VI] บุก, See also: ฝ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top