ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จำกัดเขต-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำกัดเขต, *จำกัดเขต*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Set a secure perimeter of one block.จำกัดเขตหนึ่งช่วงตึกรอบอาคาร The Bourne Ultimatum (2007)
Circuits are so tiny you areพื้นที่ที่จำกัดเขตไว้มาก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
I'm overriding your lockdown procedure.ผมมีอำนาจเหนือกว่า การจำกัดเขตนักโทษของคุณ Static (2010)
Unfortunately, murder isn't confined to a zip code.โชคร้าย ที่การฆาตกรรม ไม่จำกัดเขตไปรษณีย์ The High Road (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top