ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ความแม่น-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความแม่น, *ความแม่น*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accuracyความแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
They have sharpshooters. Be careful.พวกเขามีความแม่น ระวัง Princess Mononoke (1997)
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.ผมคิดว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาสามารถตรวจวัดความแตกต่าง ของไอโซโทปของออกซิเจน และคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง An Inconvenient Truth (2006)
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้ An Inconvenient Truth (2006)
The butcher uses precise surgical instruments.จอมสับฯ ใช้อุปกรณ์ที่ให้ความแม่นยำระดับการผ่าตัด Dex, Lies, and Videotape (2007)
testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ 97 Seconds (2007)
It was calm and precise.ต้องอาศัยความใจเย็นและความแม่นยำ Departures (2008)
I'm confident however, that we can come within a few months or years that they disappeared.ผมมั่นใจว่า ความแม่นยำในการส่งอยู่ที่ ระดับหลายเดือนหรือเป็นปี 100 Million BC (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
You try to control it too much, you get stiff and lose accuracy.คุณพยายามจะบังคับมันมากเกินไป มันจะขาดความแม่นยำ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top