ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*workmate*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: workmate, -workmate-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, a workmate died, but looking out the window is not going to bring him back.ไปมองเขา ก็ไม่ได้ทําให้เขาฟื้นขึ้นมาหรอกนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Um, you know, you should check with their workmates.อืม คุณน่าจะไปลองถาม เพื่อนร่วมงานของพวกเขา The Crimson Ticket (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workmateWhen you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
workmate (n) wˈɜːʳkmɛɪt (w @@1 k m ei t)
workmates (n) wˈɜːʳkmɛɪts (w @@1 k m ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
僚友[りょうゆう, ryouyuu] (n) colleague; workmate; comrade; coworker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  workmate
      n 1: a fellow worker

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top