ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*whensoever*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whensoever, -whensoever-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whensoever[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whenever
whensoever[ADV] เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whensoever(เวนไซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
whensoever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whensoever \When`so*ev"er\, adv. & conj.
     At what time soever; at whatever time; whenever. --Mark xiv.
     7.
     [1913 Webster] Wher

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top