ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wales*

W EY1 L Z   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wales, -wales-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wales[N] แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ
New South Wales[N] รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
Prince of Wales[N] มงกุฎราชกุมารของประเทศอังกฤษ, See also: เจ้าชายองค์โตที่เป็นรัชทายาทของประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
First mountain in Wales.ภูเขาลูกแรกในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I suppose so, considering it's Wales.ก็คงอย่างนั้น ถ้าไม่นับว่านี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But it isn't in the Alps! It's here in Wales!แต่ที่นี่ไม่ใช่แอลป์มันอยู่ที่นี่อยู่ในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The first mountain in Wales.ภูเขาลูกแรกในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We didn't have the biggest mountains of the North nor the beautiful mountains of mid-Wales but we could claim that we lived in the shadow of the first mountain inside the Welsh border.เราไม่มีภูเขาใหญ่ที่สุดทางเหนือ หรือภูเขาที่สวยงามของเวลส์ตอนกลาง แต่พูดได้เต็มปากว่าเราอยู่ใต้เงา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Perhaps it wouldn't matter anywhere else, but this is Wales.ที่อื่นจะไม่เป็นเรื่องเลย แต่นี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Where the mountain starts, there starts Wales.ที่ใดที่ภูเขาเริ่มต้น เขตเวลส์ก็เริ่มด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Dry rot? In Wales?ผุพัง ในเวลส์เหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Well, it's only Wales, George.- คือ มันก็แค่เวลส์น่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Back into England or further into Wales?กลับไปที่อังกฤษ หรือ เดินทางต่อในเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, to the north, north into Wales, really.คือ ทางเหนือของเวลส์น่ะครับ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And the inns in North Wales, yechh!และโรงแรมที่เวลส์เหนือ เร็วเข้าสิ เปิดประตู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Wales, he's wearin' out.เวลส์ เขาเหนื่อยแล้ว The Education of Little Tree (1997)
- Wales!เวลส์! The Education of Little Tree (1997)
I guess new fortune's on its way. Howdy, Wales!ฉันเดาว่า โชคใหม่ของเรากำลังมา ฮาวดี้ เวลส์! The Education of Little Tree (1997)
Let's give it the acid hest, Wales. Here we go.ขอลองทดสอบหน่อย เอาล่ะนะ The Education of Little Tree (1997)
Mr. Wales...?คุณ เวลส์... The Education of Little Tree (1997)
- Wales.- เวลส์ The Education of Little Tree (1997)
That plant KDH built in Wales could have gone to France.โรงงานที่ KDH สร้างในเวลส์ อาจไปอยู่กับพวกฝรั่งเศสก็ได้ The Constant Gardener (2005)
Prince of wales. - Doesn't he live at CIarence House?เจ้าชายแห่งเวลล์ ทรงประทับที่ คลาเรนซ์เฮาส์ ไม่ใช่เหรอ Namastey London (2007)
I am Mr. Sahani from the New South Wales..ผมชาฮานิ จากรัฐนิวเซาท์เวลส์... Heyy Babyy (2007)
It actually was devised in Wales.จริงๆ มันมาจากเวลส์ It Might Get Loud (2008)
- They beat Wales 34 to 9.- ชนะเวลล์ไป 34 ต่อ 9 Invictus (2009)
I may have underestimated the storm just a little bit, but I'm afraid we are being diverted to Cardiff, Wales, as Dublin Airport has been shut down.ผมอาจจะประเมินต่ำเกินไป มีพายุเล็กน้อย แต่เกรงว่า เราจะต้องลงที่ คาร์ดิฟ เวลล์ เพราะสนามบินที่ดับลินปิดชั่วคราว Leap Year (2010)
Wales? No, we can't land in Wales.เวลล์หรอ ไม่นะฉันไม่สามารถ ลงที่เวลล์ได้ Leap Year (2010)
Cardiff, Wales Airport regrets to announce that due to inclement weather, all flights today have been canceled.สนามบินคาร์ดิฟ เวลล์ ขออภัยที่ต้องประกาศว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ ทุกรอบบินต้องถูกยกเลิกค่ะ Leap Year (2010)
At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his younger brother, His Royal Highness, the Duke of York,สมเด็จพระยุพราช เจ้าชายแห่งเวลส์ ได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก และในวันนี้ พระอนุชาของท่าน ดยุคแห่งยอร์ค จะทรงออกอากาศอย่างเป็นทางการ ให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฟัง The King's Speech (2010)
Caught one in Wales, name of Greyback I think I'll favor him one day.ฝีมือของมนุษย์หมาป่า ชื่อว่าเกรย์แบ็ค หวังว่าคงจะได้เอาคืนซักวันนึง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You're in Wales?อยู่เวลส์เลยเหรอ? 50/50 (2011)
You're in Wales? (LAUGHS)เวลส์เนี่ยนะ? 50/50 (2011)
Yeah, well, the producers told us we should go and do exactly that and then meet up in Wales for a series of tests.ใช่ โปรดิวเซอร์บอกพวกเราว่า เราน่าจะไปลองทำดูนะ แล้วไปพบกันที่เวลส์เพื่อจะได้จัดการทดสอบ Episode #18.4 (2012)
I made the front page of the South Wales Argus, I did.ฉันทำหน้าของ เซาธ์เวลส์อาร์กัส, ฉันไม่. One Chance (2013)
# In all of Wales!ในทุกเวลส์! One Chance (2013)
You know that, I know that, but if you must know, over the last two quarters, our shop has had the highest sales in all of Wales.คุณรู้ไหมว่า ฉันรู้ว่า แต่ถ้าคุณต้องร ในช่วงสองไตรมาสร้านค้าของเราม มียอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส์. One Chance (2013)
# The highest sales in all of Wales!ยอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส One Chance (2013)
- # In all of Wales!! ในทุกเวลส One Chance (2013)
# The highest sales in all of Wales!ยอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส One Chance (2013)
- # The highest sales in all of Wales! - # The highest sales in all of Wales!ยอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส ยอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส One Chance (2013)
He was born screaming at the top of his lungs and shattered half the windows in Wales.เขาเกิดมากรีดร้อง ที่ด้านบนของปอดของเขา และแตกครึ่ง หน้าต่างในเวลส์. One Chance (2013)
It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales.มันเป็นพอล, โทรศัพท์มือถือ พนักงานขายจากเซาธ์เวลส์. One Chance (2013)
(PAUL) The truth is, I'm still just that tittie boy from Wales who wanted to sing, though I was persuaded to get a new haircut, buy some new clothes, and, oh, yeah, make one other small change.PAUL) ความจริงก็คือฉันยังคงเพียงแค่นั้น เด็กน้อยจากเวลส์ที่อยากจะร้องเพลง แต่ฉันก็ยอม เพื่อให้ได้ทรงผมใหม ซื้อเสื้อผ้าใหม่บาง One Chance (2013)
Yeah, an old friend from Wales.- อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะ SubterrFaenean (2013)
Duke of rothesay, prince of wales, and heir to the throne of England.ดยุคของรอธเซย์, เจ้าชายแห่งเวลส์ และผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของอังกฤษ Fright Night (2013)
We made contact with Cardiff Airport, Wales.เราติดต่อกับ สนามบินในคาร์ดิฟแล้ว World War Z (2013)
I'm glad to report that we are on our final approach to Cardiff Airport in Wales.ผมอยากเรียนให้ ทราบจุดหมายปลายทางของเรา คือสนามบินคาร์ดิฟในเวลส์ World War Z (2013)
That was me and he lived in a lovely children's home on an little island near Wales.ใช่นั่นปู่ และเขาอาศัย อยู่ในบ้านสงเคราะห์เด็กน่ารัก บนเกาะเล็กๆ ใกล้เวลส์ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
He said you got sent away to Wales because there were bad people.พ่อบอกว่า ปู่ถูกส่งไปโดยพวกคนเลวต่างหาก Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walesEngland proper does not include Wales.
walesIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
walesIn Wales we have a proverb.
walesNow, think about England and Wales, and imagine them divided into smaller parts.
walesSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALES    W EY1 L Z
SWALES    S W EY1 L Z
WALESA    W AH0 L EH1 S AH0
WALESA    V AH0 L EH1 S AH0
WALESON    W EY1 L S AH0 N
WALESA'S    W AH0 L EH1 S AH0 Z
WALESA'S    V AH0 L EH1 S AH0 Z
KOWALESKI    K AW0 AH0 L EH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wales    (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
wales    (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
Walesa    (n) vælˈɛsə (v a l e1 s @)
gunwales    (n) gˈʌnlz (g uh1 n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悉尼[Xī ní, ㄒㄧ ㄋㄧˊ, ] Sydney, capital of New South Wales, Australia, #13,364 [Add to Longdo]
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK, #26,240 [Add to Longdo]
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Diana, Princess of Wales (1961-1997) [Add to Longdo]
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] New South Wales, southeast Australian state [Add to Longdo]
新南威尔士州[Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄓㄡ, / ] New South Wales (Australian state) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Striemen {m}; Strieme {f} | Striemen {pl}weal; wale | weals; wales [Add to Longdo]
striemig {adj}covered with wales [Add to Longdo]
Wales {n}Wales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ[, ue-ruzu] (n) Wales; (P) [Add to Longdo]
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P) [Add to Longdo]
寒武利亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Wales /waləs/
   Wales

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top