ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*speak about*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: speak about, -speak about-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak about[PHRV] พูดถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ, เอ่ยถึง, Syn. talk about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did he speak about anything?เขาพูดอะไรบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No you can never speak about this anywhere.ไม่ได้ คุณจะพูดเรื่องนี้ที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้น The Corporation (2003)
We'll speak about their sins to the heavens!เราก็จะพูดเกี่ยวกับบาปทั้งหลายของพวกมันต่อสวรรค์ Shadowless Sword (2005)
Do not speak about things you do not understand.อย่าพูดในสิ่งที่นายไม่ได้รู้จริง The Last King of Scotland (2006)
Then we have nothing more to speak about.งั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงอีก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Now something else and don't please be insulted if I speak about this. Bread.มาพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้าง โปรดอย่าคิดว่าผมดูหมิ่น ถ้าผมจะพูดถึงขนมปัง There Will Be Blood (2007)
I got some last minute negotiations with the buyer to speak about.ผมต้องไปเจรจาต่อรองขั้นสุดท้าย กับผู้ซื้อ Quiet Riot (2008)
Can you speak about the emotional state of an innocent man who's been in prison for that long?จริงหรอ ใช่ มันเป็นความจริง ก็ได้ แต่โทรมานะ You Are My Everything (2008)
could we speak about it Monday? Yeah, absolutely;น่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันจันทร์ ค่ะ แน่นอน Changeling (2008)
How can you speak about luck in such a situation?หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ ยังจะพูดเรื่องโชคช่วยได้อีก? 2012 (2009)
Shut up. Don't speak about my mum.หุบปากน่ะ อย่าลามปามแม่ฉันนะ! Cook (2009)
We received angry e-mails from a number of concerned parents, many of whom thought that their children were going to hear a Special Olympian speak about overcoming adversity.เราได้รับอีเมลต่อว่า จากผู้ปกครอง เค้าคิดว่าเด็กๆจะได้ฟัง นักกีฬาโอลิมปิค บรรยายถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Showmance (2009)
Okay. well, i was hoping to never speak about this,อ๋อโอเค ฉันก็หวังว่าจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
You speak about this, e-mail, text, fax, Twitter, whatever, to anyone, I will transfer you to the ass end of the cornfield so fast, your head will spin.ถ้าคุณปากโป้งเรื่องนี้ อีเมล์ ข้อความ แฟกซ์ ทวิตเตอร์ อะไรก็ตามที ให้กับใครก็ตามที ผมจะย้ายก้นคุณ ไปสุดขอบชายแดน ด๋วนจี๋ไปรษณีย์จ๋าเชียว White to Play (2009)
And, uh, they feel very comfortable with me because they know they're free to speak about anything, and it will remain confidential.และ เอ่อ พวกเขารู้สึกสบายใจมากในการพูดกับผม เพราะเขารู้ เขามีอิสระที่จะพูด กับทุกๆ สิ่ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Don't ever speak about this.อย่าพูดเกี่ยวกับมันอีกเลย First Blood (2010)
Min Ji asked me to come to her school to speak about my job.มินจี ขอให้ฉันไปที่โรงเรียนเธอเพื่อพูดเกี่ยวกับงานของฉัน Episode #1.11 (2010)
I wasn't planning to speak about that day, but you should apologize to me, right?ฉันกำลังจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น คูรไม่คิดว่าจะต้องขอโทษฉันหรอกเหรอ? Episode #1.5 (2010)
We're on the same team, but that doesn't mean we speak about it in here.ฉันรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า จะพูดเรื่องนั้นในนี้ได้ทุกเมื่อ Girl's Best Friend (2011)
No, no, Ron spoke about Connor, and he did not speak about like he was dead.ไม่ ไม่ รอนพูดถึงคอนเนอร์ และเขาไม่ได้พูดในแง่ที่ว่า เขาตายไปแล้ว Cops & Robbers (2011)
The reason I have called you all to dinner is not to talk about the Imperial Family, but to speak about an important matter.เหตุผลที่ฉันเชิญพวกคุณ มาทานอาหารค่ำวันนี้คือ เราจำเป็นต้องหารือกันในเรื่อง พิธีเปิดตัวของระบอบราชาธิปไตย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ฉันอยากพูดถึงปัญหาที่ร้ายแรง My Princess (2011)
Excuse me, you speak about her in a past tense?อะไรนะพะย่ะค่ะ ตอนที่ยังอยู่เหรอ? Mirror Mirror (2012)
They can be the only ones to speak about it publicly.พวกเขาเป็นคนเดียวที่พูดเรื่องนี้ต่อสาธารณชนได้ The Princess Dowry (2012)
No! If, hypothetically, $50,000 magically appeared in your bank account, it might be best not to speak about it.ไม่ ถ้าสมมติว่าอยู่ดี ๆ มีเงินเข้าบัญชีคุณ Pilot (2012)
I can't speak about specific patients.ผมไม่สามารถพูดถึง คนไข้ที่เฉพาะเจาะจงได้ Big Feet (2012)
You know, you don't want to watch me speak about third world vaccinations all day.คุณก็รู้ ว่าคุณคงไม่อยากไปนั่งดูผมกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโลกครั้งที่สามทั้งวันห Unburied (2013)
Good. Now, I'm going to need you both to turn over whatever information you've gathered on these girls and never speak about it to anyone ever again.เยี่ยม ตอนนี้ ฉันอยากให้คุณทั้งคู่ ลืมข้อมูลอะไรต่างๆนาๆ Boy Parts (2013)
Is that any way to speak about our mother?ӷ¡ ni' c The Children (2014)
It was actually his idea that I come and speak about this in person.เขาเป็นคนบอกให้ฉันมาคุย เรื่องนี้ด้วยตัวเอง The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
That's why I speak about, you know, being with the condoms issue and everything else.นั่นคือเหตุผลที่ผมพูด เรื่องของประเด็นถุงยางและอื่น ๆ After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak aboutHow dare you speak about my husband in that disgusting way!
speak aboutThey didn't have to speak about our school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
พูด[V] mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谈到[tán dào, ㄊㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to refer to; to speak about; to talk about, #3,589 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Er hütete sich wohl, davon zu sprechen.He was careful, though, not to speak about it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い辛い;言いづらい;言辛い[いいづらい, iidurai] (adj-i) difficult to speak about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top