ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*songbook*

S AO1 N G B UH2 K   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: songbook, -songbook-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
songbook[N] หนังสือเพลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School songbooksหนังสือเพลงโรงเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wheels, Porcelain, Other Gay, the Yuletide is upon us, and everyone knows that Cistmas is a time for forgiveness, so I have decided to forgive you for having no talent and ruining the American songbook one mash-up at a time.นายล้อ น้องลายคราม นายเกย์อีกคน พวกเราคือเทศกาลคริสต์มาส และทุกคนต่างรู้ดี คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาการให้อภัย Extraordinary Merry Christmas (2011)
And every time I've insulted Will or tried to stop him in his crusade to ruin pop culture by wiping his woolly behind with the American songbook, he's always risen up and met me with kindness.และทุกครั้งที่ชั้น ดูถูกวิล หรือห้ามเค้า\ ในสงครามcrusade ที่จะทำลายวัฒนธรรมป๊อปผ่านเสียงร้อง The Spanish Teacher (2012)
Ladies, the American songbook is chock-full of songs making light of men hitting women.เพื่อจะได้เลิกแก้ตัวให้เขา และทำเรื่องหย่า สาวๆ เพลงของอเมริกันเต็มไปด้วย Choke (2012)
Elton John songbooks memorized, including every single Katy Perry hit, as well.Elton John ได้ทั้งหมด รวมถึงเพลงฮิตทุกเพลงของ Katy Perry เช่นกัน Props (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SONGBOOK    S AO1 N G B UH2 K
SONGBOOKS    S AO1 N G B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
songbook    (n) sˈɒŋbuk (s o1 ng b u k)
songbooks    (n) sˈɒŋbuks (s o1 ng b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liederbuch {n}songbook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唱歌集[しょうかしゅう, shoukashuu] (n) songbook; collection of songs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  songbook
      n 1: a book containing a collection of songs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top