Search result for

*possessions*

(89 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: possessions, -possessions-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessions[N] ทรัพย์สมบัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
I don't have much to leave, few possessions, no money really.ผมไม่มีอะไรทิ้งไว้มากนัก ของไม่กี่ชิ้น และไม่มีเงินเหลือเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You are not a man, you are a worm, and worms have no possessions!คุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย คุณคือตัวหนอน หนอนมันไม่มีสมบัติ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This paper, my house and all my other possessions, personals.พวกนั้นมาที่บ้านยาย แล้วปิดประกาศ บนของส่วนตัวของยาย Drag Me to Hell (2009)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
Believes in demonic possessions.ที่เชื่อเกี่ยวกับการสิงจากปีศาจ Demonology (2009)
He needs us to know. The symbols, The placement Of prior victims' Possessions on Subsequent victims--ทั้งสัญลักษณ์ การเอาข้าวของของเหยื่อรายก่อนหน้า มาใส่ให้เหยื่อรายต่อไป Omnivore (2009)
All of my possessions did not get burned up.ทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน\ ไม่ได้โดนเผาไปด้วย The Pickle Jar (2009)
♪ imagine no possessions# จินตนาการว่า ไม่มีการครองครอง # Hairography (2009)
Material possessions are important.วัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญ Home Economics (2009)
Money, yes. Possessions, yes.เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ก็เข้าใจ The Tourist (2010)
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้ Unearthed (2010)
Those books were amongst his favorite possessions.หนังสือพวกนั้นอยู่ท่ามกลางของทั้งหลายอีกหลายสิ่ง The Bishop Revival (2010)
A great many of us are possessed by our possessions. "พวกเราจำนวนมากถูกครอบงำโดยทรัพย์สมบัติของพวกเราเอง" The Uncanny Valley (2010)
After I do, I will e-mail you detailed PDFs containing diagrams and instructions that will guide you through packing and shipping the rest of my possessions to Bozeman, Montana.เมื่อฉันไปถึง ฉันจะส่งอีเมล์ PDF ไฟล์ให้นาย ในนั้นจะระบุไดอะแกรมและวิธีการ บรรจุของและการขนส่ง The Bozeman Reaction (2010)
Traditionally, hoarders have one section of possessions that has a greater value than the others.ตามประเพณีัแล้ว นักสะสม มักจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน การครอบครอง ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งกว่าส่วนอื่้นๆ The Beginning in the End (2010)
One of my proudest possessions is a vintage 1977 Apple Two.ของสะสมล้ำค่าของผมชิ้นหนึ่งคือ แอปเปิ้ลทู รุ่นปี 1977 The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
The possessions of all the tomb vampires built them quite a fortune.ทรััพย์สมบัติของสุสานแวมไพร์ สร้างสิ่งที่มีความโชคดีขึ้น The Return (2010)
Melted from their possessions.หลอมมันมาจากสมบัติของพวกเขา X-Men: First Class (2011)
I will give up all of my possessions! In this time of crisis, I will lead my entire family to protect this country.นี่เป็นเวลาแห่งกลียุคข้าจะนำ ทั้งครอบครัวข้ามาปกป้องแผ่นดิน 1911 (2011)
Yeah, we'll just travel around the country and learn about each other and barter for things and food and not fill our lives with possessions fill our van with love.เราจะเดินทางทั่วประเทศ รู้จักกับคนอื่น เอาของแลกกับอาหาร อยู่โดยไม่มีทรัพย์สิน Spring Cleaning (2011)
So these are all Ramsay's possessions?ทั้งหมดนี่,ของโปรเฟสเซอร์แกรมซีเหรอ? Sad Professor (2011)
Yeah, it's one of my most prized possessions.ค่ะ,มันเป็นสมบัติที่มีค่ามากของฉันเพียงหนึ่งเดียว Proof (2011)
Look, I know it's hard, but no break-ins were reported, his possessions are missing, a horse has been stolen...ดู ฉันรู้มันยาก แต่ไม่มีรายงานผู้บุกรุก นี่คือสมบัติของนาง ม้าถูกขโมย The Secret Sharer (2011)
Plotting to take from me my most precious possessions.มีการวางแผนจะชิงสมบัติล้ำค่าไปจากฉัน Sucker Punch (2011)
She's my girlfriend because I'm x-raying her possessions?คุณคิดว่าเธอเป็นแฟนผม แค่เพราะผมเอ็กซเรย์ดูโทรศัพท์ A Scandal in Belgravia (2012)
In the interest of discretion, and eliminating distraction and unfair advantage, we ask that you leave all possessions here during the game...เพื่อให้ทุกคนได้มีสมาธิ และเพื่อป้องกันการรบกวน หรือความไม่ยุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น เราต้องขอให้คุณทิ้งข้าวของส่วนตัวก่อนเริ่มเกม Would You Rather (2012)
Well, being stripped of all possessions eliminates a lot of distractions.ก็การที่ถูกยึดข้าวของไปหมด ช่วยกำจัดสิ่งรบกวนจิตใจได้เยอะ Triggerman (2012)
Well, as I said, I have no need of possessions.อย่างที่ผมบอก ผมไม่จำเป็นต้องมีข้าวของอะไร Triggerman (2012)
♪ My possessions are causing me suspicion ♪#สิ่งที่ฉันมีทำให้ฉันสงสัย# Swan Song (2012)
These are among the university's prized possessions.สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินมีค่า ของมหาวิทยาลัย Kill Your Darlings (2013)
I cannot lay a hand on your possessions without a signed contract. Is that clear?ผมแตะต้องของของคุณไม่ได้ หากไม่มีสัญญาที่เซ็นแล้ว เข้าใจไหม The Best Offer (2013)
You're afraid of touching others. It disgusts you to put your hands near their possessions.คุณไม่กล้าสัมผัสคนอื่น คุณรังเกียจที่จะแตะต้องของของคนอื่น The Best Offer (2013)
Thus lists the personal possessions of Bo Dennis.ของใช้ส่วนตัวของโบ เดนนิส Caged Fae (2013)
Her prized possessions.มีค่าของเธอ Misery Loves Company (2013)
It's one of my most treasured possessions.มันคือหนึ่งในของรักของหนู In the Name of the Brother (2013)
Yet you held them as possessions. Things to be bought and traded.แต่คุณได้รับการรักษาดินแดนของพวกเขาเช่น ในฐานะที่เป็นสินค้า Separate Paths (2013)
You ought to be more careful with your possessions.เจ้าควรระวังให้มากหน่อยนะ Lacey (2013)
She was way in the back and her possessions were up in storage.และเอกสารของเธออยู่ในห้องเก็บของ Nanny Dearest (2013)
My locator spell worked without using any of your possessions.คาถาบอกสถานที่ของฉันมันทำงานโดยไม่ต้องใช้ ความรู้อะไรของคุณเลย Pictures of You (2013)
Dean, everything in those folders -- the possessions, the deals, all of it -- we've seen that before, but that --ดีน ทุกๆอย่างในกล่องเอกสารพวกนั้น การสิงสู่ การรับมือกับการสิงสู่ ทุกๆอย่าง เราเคยเห็นมาหมดเเล้ว เเต่นั่นมัน Clip Show (2013)
There were other possessions, experiments, but I couldn't face that -- not again.ยังมีการทดลองการทำพิธีทำนองนี้อีกหลายๆครั้ง เเต่พ่อก็ไม่กล้าไปดู... ไม่เด็ดขาด Clip Show (2013)
You can't marry Dash. You'll just become another one of his possessions.คุณแต่งงานก็แดชไม่ได้ คุณจะ เป็นแค่สมบัติอีกชิ้นหนึ่งของเขา A Parching Imbued (2013)
Now, perhaps you'd like to explain why you're breaking into Jason Greenfield's apartment and taking his possessions, including that watch.ตอนนี้คุณควรอธิบายว่าทำไมคุณถึง งัดเข้ามาในอพาร์ทเม้นท์ของเจสัน กรีนฟิลด์ และเอาของๆเขาไป เช่นนาฬิกาเรือนนั้น Mors Praematura (2013)
I leave my possessions with these noble souls, my comrades.แต่ตอนนี้พานายออกไปก่อนดีกว่า ขอบคุณค่ะ I, Witness (2015)
Possessions can be physical, as well as spiritual.การโดนสิงจะควบคุมร่างกายได้เช่นเดียวกับที่ควบคุมจิตใจ The Host (2015)
Robbed me of my possessions.ปล้นฉันของฉันของทรัพย์สิน The Magnificent Seven (2016)
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้ Gandhi (1982)
In Hindu philosophy the way to God is to free yourself of possessions and of passions.ปรัชญาของฮินดูกล่าวว่า วิธีเข้าถึงพระเจ้าคือ ไม่ยึดติด Gandhi (1982)
You give up the condo life. give up all your flaming worldly possessions.... ..move to a dilapidated house in a toxic waste area....เอ่อ, ขอโทษเถอะ มันยังไงนะ ผมงง ตกใจด้วยน่ะครับ คืองี้ครับ, มันคือระเบิดแบบทำเอง Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessionsAll his possessions are contained in that box.
possessionsIt's not easy to part with one's favorite possessions.
possessionsQuiet! Everybody stay where they are, there will now be a possessions check.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบ[V] transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai definition: ขนสมบัติย้ายไป
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ทรัพย์[N] property, See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects, Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์, Thai definition: สิ่งที่มีค่า, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ธนสมบัติ[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)
อวิญญาณกทรัพย์[N] inanimate possessions, See also: spiritless possessions, non-living property, Example: เขามีอวิญญาณกทรัพย์มากมาย, Thai definition: สิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์, Notes: (กฎหมาย/โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESSIONS    P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z
REPOSSESSIONS    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessions    (n) (p @1 z e1 sh @ n z)
dispossessions    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)
prepossessions    (n) (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habe {f}; Hab und Gutpossessions; belongings {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) one's old possessions [Add to Longdo]
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions [Add to Longdo]
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [Add to Longdo]
身ぐるみ;身包み[みぐるみ, migurumi] (n) all one has; all one's possessions [Add to Longdo]
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions [Add to Longdo]
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions [Add to Longdo]
物税[ぶつぜい, butsuzei] (n) tax on goods and personal possessions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
添置[tiān zhì, ㄊㄧㄢ ㄓˋ, ] to buy; to acquire; to add to one's possessions, #19,975 [Add to Longdo]
抄家[chāo jiā, ㄔㄠ ㄐㄧㄚ, ] to search a house and confiscate possessions, #48,951 [Add to Longdo]
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, ] take inventory of and confiscate a criminal's possessions, #53,588 [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions, #78,037 [Add to Longdo]
束装[shù zhuāng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄤ, / ] to bundle up (one's possessions for a journey), #173,213 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top