ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oxyacetylene*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oxyacetylene, -oxyacetylene-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxyacetylene[N] สารผสมระหว่างอ็อกซิเจนและอะเซทิลีน, See also: สารให้ความร้อนสูงในการตัดหรือหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxyacetylene    (n) ˌɒksɪəʴsˈɛtəliːn (o2 k s i@ s e1 t @ l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氧割[yǎng gē, ㄧㄤˇ ㄍㄜ, ] to cut using oxyacetylene torch, #209,101 [Add to Longdo]
氧乙炔炬[yǎng yǐ quē jù, ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄑㄩㄝ ㄐㄩˋ, ] an oxyacetylene torch [Add to Longdo]
氧炔吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, ] oxyacetylene torch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]
autogen schweißento weld using an oxyacetylene flame [Add to Longdo]
autogen schneidento cut using an oxyacetylene flame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素アセチレン炎[さんそアセチレンえん, sanso asechiren en] (n) oxyacetylene flame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  oxyacetylene \ox`y*a*cet"y*lene\, a.
     Of or pertaining to a mixture of oxygen and actylene; as, an
     oxyacetylene torch.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top