ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*overblown*

OW2 V ER0 B L OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overblown, -overblown-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overblown(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ overblow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป, พองเกินไป, โอ้อวด, . (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But, Philip... - It's overblown nonsense.เป็นคนเดียวในชอว์แชงค์ที่ผิดจริงว่ะ Shaun of the Dead (2004)
Seungsuk's the only blemish on his overblown ego.ซึง ซุก นะเป็นศัตรู กับอีโก้ของเค้าเลยล่ะ Fly, Daddy, Fly (2006)
Overblown, because all I basically said wasตีตนไปก่อนไข้ เพราะว่าทั้งหมด ผมพูดตามทั่วๆไปโดยพื้นฐาน Face Off (2011)
Was equally overblown.was equally overblown. Charade (2011)
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง Pulling Strings (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OVERBLOWN OW2 V ER0 B L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overblown (j) ˌouvəblˈoun (ou2 v @ b l ou1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
am Verblühenoverblown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overblown \o`ver*blown"\, a.
   1. Having been given more publicity than warranted; having
    had ascribed more importance than was justified; as, an
    overblown medical discovery.
    [PJC]
 
   3. Bombastic, pretentious, or excessive; as, overblown
    rhetoric.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overblown
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: past the stage of full bloom; "overblown roses"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top