ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*megen*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: megen, -megen-
Possible hiragana form: *めげん*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Dutch police caught up with you between Arnhem and Nijmegen.Die holländische Polizei hat Sie... zwischen Arnhem und Nijmegen angehalten. The Rite (1969)
As you know, similar permission was given to Chartered of New York, so to refuse a British bank...Es gab eine Ausnahmegenehmigung für die Chartered Bank of New York. Und Sie verweigern sie einer britischen Bank? The Quality of Life (1981)
Court will not meet today.Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung. Das Gericht tagt nicht. Red Corner (1997)
I am pleased to tell that you have been granted permission to give this concert.Ich kann Ihnen aber die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir Ihnen für dieses Konzert eine Ausnahmegenehmigung erteilt haben. The Harmonists (1997)
"Thanks to a special permission order... granted by Munich's Gauleiter... you will be able to see the Comedian Harmonists in concert.Es ist nur einer einmalige Ausnahmegenehmigung des Münchener Gauleiters zu verdanken, dass Sie dieses Konzert der Comedian Harmonists erleben können. The Harmonists (1997)
You know, I'm not sure, but I think if it was built before 1938 you can apply for a zoning variance.Ich bin mir nicht sicher, aber wenn sie vor 1938 gebaut wurde, kannst du eine Ausnahmegenehmigung beantragen. The Weight (2002)
You made this jacket for him, didn't you?Ausnahmegenehmigung. Starsky & Hutch (2004)
Call the carrier, have them fax us the E.C. forms so we can start the trace.Der Betreiber soll uns zum Orten eine Ausnahmegenehmigung geben. The Call (2013)
I'm here to request special dispensation regarding the boundaries of jurisdiction.Ich möchte gern eine Ausnahmegenehmigung beantragen, bezüglich der gegenwärtigen Grenzen des Hoheitsgebiets. Winter's Tale (2014)
I'm not even supposed to have this any more, they gave me special dispensation to keep it.Ich dürfte die gar nicht mehr haben. Ich bekam eine Ausnahmegenehmigung. The Sign of Three (2014)
So Gerrit found her a condo in Nijmegen in Holland, and Gerrit had a friend, a doctor, that he brought to Nina's place, and the doctor examined her and asked her questions, and he prescribed a medicationGerrit besorgte ihr eine Wohnung in Nijmegen in Holland und er hatte einen Freund, der war Arzt, den brachte er mit zu Nina. Der Arzt untersuchte sie und stellte ihr Fragen und er verschrieb ihr ein Medikament, das ziemlich neu war, es hieß Trilafon. What Happened, Miss Simone? (2015)
It wasn't till I was in my 20s and I went to visit her in Nijmegen, that's when I learned the term "manic-depressive" and "bipolar"Ich war schon über 20, als ich sie in Nijmegen besuchte. Da hörte ich zum ersten Mal die Ausdrücke "manisch-depressiv" und "bipolar". What Happened, Miss Simone? (2015)
But history has no special accommodations for lovers.Aber die Geschichte kennt keine Ausnahmegenehmigung für Liebende. Arch of Triumph (1948)
So you, Don Dried-Up Fish, really believed that I died because ofyou?Sie, Don Stockfisch, haben also in der Tat geglaubt, dass ich ihremegen gestorben sei? Don Kikhot (1957)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nijmegen (n) nˈaɪmɛɪgn (n ai1 m ei g n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤目現象[あかめげんしょう, akamegenshou] (n) red-eye effect [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top