ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kick about*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kick about, -kick about-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kick about[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. knock about
kick about[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. knock about
kick about[PHRV] ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about, leave about
kick about[PHRV] ตบตี, See also: เตะ, ตี, Syn. bash about
kick about[PHRV] พยายามควบคุม, See also: พยายามบังคับ, Syn. order about, push about
kick about[PHRV] พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ), See also: พิจารณา, Syn. kick round
kick about[PHRV] ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about
kick about[PHRV] เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bang about, hang about, knock about

Japanese-English: EDICT Dictionary
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kick about
      v 1: be around; be alive or active; "Does the old man still kick
           around?" [syn: {kick around}, {knock about}, {kick about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top