ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*interbreeding*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interbreeding, -interbreeding-
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interbreeding    (v) ˌɪntəbrˈiːdɪŋ (i2 n t @ b r ii1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreuzen | kreuzend | kreuzt | kreuzteto interbreed | interbreeding | interbreeds | interbred [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interbreeding
   n 1: (genetics) the act of mixing different species or varieties
      of animals or plants and thus to produce hybrids [syn:
      {hybridization}, {hybridisation}, {crossbreeding},
      {crossing}, {cross}, {interbreeding}, {hybridizing}]
   2: reproduction by parents of different races (especially by
     white and non-white persons) [syn: {miscegenation},
     {crossbreeding}, {interbreeding}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*interbreeding *

 


  

 
interbreeding
 • (v) /ˌɪntəbr'iːdɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top