ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heptagon*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heptagon, -heptagon-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heptagon(n) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a riff on a centered heptagonal number.เริ่มที่จุดศูนย์กลาง ตัวเลขเจ็ดเหลี่ยม Entanglement (2012)
More like a heptagon topped with a circle.Eher ein Heptagon mit einem Kreis obendrauf. Love, Math and Sex (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดเหลี่ยม(n) heptagon, Thai Definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปเจ็ดเหลี่ยม[rūp jet līem] (n, exp) EN: septagon  FR: heptagone [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heptagon (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)
heptagons (n) hˈɛptəgənz (h e1 p t @ g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon, #507,120 [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siebeneck { n }heptagon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七角形[しちかっけい, shichikakkei] (n) heptagon [Add to Longdo]
七辺形[しちへんけい, shichihenkei] (n) heptagon; septagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heptagon \Hep"ta*gon\, n. [Gr. ? sevencornered; "epta` seven + ?
   angle: cf. F. heptagone.] (Geom.)
   A plane figure consisting of seven sides and having seven
   angles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heptagon
   n 1: a seven-sided polygon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top