ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hardscrabble*

HH AA1 R D S K R AE2 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hardscrabble, -hardscrabble-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardscrabbleadj. ซึ่งพยายามมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not some down-on-your-luck hardscrabble guy, you're just a loser who...นายไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ตัวเองโชคร้ายหรอกพวก นายมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ที่... Bells (2011)
Dean Hardscrabble. This is a pleasant surprise.คณบดีกอ นี่คือน่าแปลกใจ Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble is with us this morning to see who will be moving on in the Scaring program and who will not.คณบดีกออยู่กับเราในเช้าวันนี้ เพื่อดูว่าใครจะได้รับการย้ายในโปรแกรมกลัว และผู้ที่จะไม่ Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble.คณบดีกอ Monsters University (2013)
I guess we just weren't what old Hardscrabble was looking for.ผมคิดว่าเราก็ไม่ได้สิ่งที่เก่ากอกำลังมองหา Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble!คณบดีกอ! Monsters University (2013)
Don't worry about Hardscrabble.ไม่ต้องกังวลกับกอ Monsters University (2013)
But you're just like Hardscrabble.แต่คุณต้องการเพียงแค่กอ Monsters University (2013)
Hardscrabble's letting us into the Scare program.กอร์ให้เราเข้าสู่โปรแกรมตกใจ Monsters University (2013)
You made the deal with Hardscrabble.คุณทำข้อตกลงกับกอ Monsters University (2013)
And if Hardscrabble can't see that, then she can just...และถ้ากอไม่สามารถเห็นว่าแล้วเธอก็สามารถ ... Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble.Dekanin Hardscrabble. Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble.Dekanin Hardscrabble. Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble is with us this morning to see who will be moving on in the Scaring program and who will not.Dekanin Hardscrabble ist bei uns. Sie will sehen, wer im Schreckprogramm bleibt und wer nicht. Monsters University (2013)
I guess we just weren't what old Hardscrabble was looking for.Wir waren nicht das, was die alte Hardscrabble sucht. Monsters University (2013)
Dean Hardscrabble!Dekanin Hardscrabble. Monsters University (2013)
Don't worry about Hardscrabble.Vergiss Hardscrabble. Monsters University (2013)
But you're just like Hardscrabble. You're just like everyone else!Du bist wie Hardscrabble und wie alle anderen. Monsters University (2013)
Hardscrabble's letting us into the Scare program.Hardscrabble lässt uns ins Schreckprogramm. Monsters University (2013)
You made the deal with Hardscrabble.Wie bei dem Deal mit Hardscrabble. Monsters University (2013)
And if Hardscrabble can't see that, then she can just...Wenn Hardscrabble das nicht kapiert, kann sie... Monsters University (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARDSCRABBLE HH AA1 R D S K R AE2 B AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hardscrabble
      adj 1: barely satisfying a lower standard; "the sharecropper's
             hardscrabble life"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top