ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hard cash*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hard cash, -hard cash-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard cash(idm) เงินสด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ Mannequin: On the Move (1991)
Cold hard cash works, too.ได้เงินสดก็เจ๋งเลย Transformers (2007)
It is played in the shadows, in dark alleys and backrooms for hard cash and cheap, ugly women.ที่จะเล่นในเงา, ในตรอกซอกซอยมืดและ backrooms สำหรับเงินสดยาก และราคาถูก, ผู้หญิงน่าเกลียด Balls of Fury (2007)
But I think you're the kind of girl who responds to cold, hard cash.แต่ฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภท ที่ใจแข็ง ใช้เงินซื้อไม่ได้ The Glamorous Life (2010)
Over an envelope of cold-hard cash.เพราะเงินสดเลือดเย็น ซองนี้นี่เอง Damien Darko (2011)
I know I said I didn't want anything for our anniversary, but I'd be a fool to turn away cold, hard cash.ผมเคยบอกว่า ไม่ต้องการอะไร ในวันครบรอบของเรา แต่ผมต้องโง่แน่ ถ้าทำเฉยกับเงินสดๆ That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
But you and me, the brokers, we're taking home cold hard cash via commission, motherfucker.แต่คุณและฉัน, โบรกเกอร์, เรากำลังเงินสดยากเย็นบ้าน ผ่านทางคณะกรรมการกำงังฟัก แม่ The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [ m ] ; liquide [ m ] ; argent comptant [ m ] ; en espèces

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Münzgeld { n }hard cash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hard cash
   n 1: money in the form of bills or coins; "there is a desperate
      shortage of hard cash" [syn: {cash}, {hard cash}, {hard
      currency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top