ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go bankrupt*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go bankrupt, -go bankrupt-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go bankrupt(phrv) ล้มละลาย, Syn. go broke, go bust

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go bankruptHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
go bankruptIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
go bankruptThe company will soon go bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มละลาย(v) go bankrupt, See also: be insolvent, go broke, go bust, Example: รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาไม่ให้ประเทศล้มละลาย แต่ก็ยังแก้ปัญหาของธุรกิจภาคเอกชนไม่ให้ล้มละลายไม่ได้
อับปาง(v) go bankrupt, See also: become insolvent, Syn. ล่มจม, Example: เอกภาพภายในเป็นแก่นสำคัญของพรรคการเมือง ถ้าขาดไปเสียแล้ว พรรคอาจจะอับปางลงได้
เจ๊ง(v) fail, See also: go bankrupt, go broke, become insolvent, fall through, Syn. ขาดทุน, Ant. กำไร, Example: เจ้าของปิดโรงงานอ้างว่าเจ๊งขาดทุนทำต่อไม่ไหวเป็นเหตุให้คนงานกว่า 5 ,000 คนตกงาน, Thai Definition: ล้มเลิกกิจการเพราะหมดทุน, Notes: (ปาก)
หลุดมือ(v) go bankrupt, See also: fail, lose, miss an opportunity, Syn. เสียโอกาส, ชวด, Example: ธุรกิจของตระกูลนี้กำลังจะหลุดมือไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
破产[pò chǎn, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ, / ] to go bankrupt; to become impoverished; bankruptcy, #5,490 [Add to Longdo]
倒闭[dǎo bì, ㄉㄠˇ ㄅㄧˋ, / ] to go bankrupt; to close down, #13,137 [Add to Longdo]
倒台[dǎo tái, ㄉㄠˇ ㄊㄞˊ, / ] to overthrow; downfall; to fall from power; to go bankrupt, #38,976 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้มละลาย  EN: to go bankrupt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurs {m}; Bankrott {m} | Konkurse {pl} | in Konkurs gehen; Konkurs machen; Bankrott machen | Konkurs abwenden | Konkurs abwendenbankruptcy | bankruptcies | to go bankrupt | to avert bankruptcy | to avoid bankruptcy [Add to Longdo]
Pleite machen; Pleite gehento go bankrupt; to go bust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top