ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*glaubensfreiheit*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glaubensfreiheit, -glaubensfreiheit-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must give total religious freedom to Catholics, protestants, Buddhists!Vor allem muss man Katholiken, Protestanten und Buddhisten... volle Glaubensfreiheit gewähren. Antonieta (1982)
Your Honor the city timed this police action to catch my client exercising his constitutionally protected right to religious freedom.Euer Ehren, der Polizeieinsatz diente zur Festnahme meines Mandanten... bei der Ausübung seiner gesetzlich geschützten GlaubensfreiheitThe Devil's Advocate (1997)
B'Elanna, I'm not going to let you turn this into a debate about freedom of worship.Fangen Sie keine Debatte über Glaubensfreiheit an. Barge of the Dead (1999)
All I ask in return is you allow the Jaffa people to believe in what they choose.Dafür verlange ich nur, dass Sie den Jaffa Glaubensfreiheit zugestehen. Talion (2007)
Because I believe in religious freedom?Weil ich für Glaubensfreiheit bin? Henri 4 (2010)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensfreiheit {f}religious freedom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Glaubensfreiheit /glaubənsfraihait/ 
   religious freedom

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top