Search result for

*faster*

(117 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: faster, -faster-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film Emulsions, Fasterฟิล์มที่มีอัตราความเร็วสูง,ฟิล์มชนิดอัตราเร็วสูง [การแพทย์]
Films, Fasterฟิลม์ไว [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Faster!เร็วอีก! Identity (2013)
Could you, uh, could you try a little faster?เอ่อ นายช่วย เร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ย? New Haven Can Wait (2008)
You need to sew way faster, 'cause we are so screwed. 'cause ready or not,- เพราะเรายุ่งมาก พร้อมหรือยัง There Might be Blood (2008)
The faster we do our jobs, the faster we get home.เสร็จงานเร็ว เราก็ได้กลับบ้านเร็วน่ะพรรคพวก Dead Space: Downfall (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
Think you can pick a lock faster than me?คิดว่าคุณปลดล็อกได้เร็วกว่าฉันหรือ Lucky Thirteen (2008)
Moves things along much faster to just give him the answers.เคลื่อนไหวต่อไปและให้เร็วขึ้น ให้เขาตอบคำถามมากๆ The Itch (2008)
Yeah, moves much faster this way.ใช่.. ทำให้เร็วขึ้น ตามวิธีนี้ The Itch (2008)
Means you're here about someone even younger dying even faster.หมายความว่าคุณอยู่ที่นี่\ พร้อมกับเรื่องของคนไข้บางคนที่อายุน้อยกว่า\ และกำลังจะตายเร็วกว่า Emancipation (2008)
And it's not gonna go any fasterและมันก็เร็วไปกว่านี้ไม่ได้ Last Resort (2008)
Faster than you can pull a trigger.เร็วกว่าคุณที่จะเหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Get her heart going faster.ให้หัวใจเธอเต้นเร็วขึ้น Last Resort (2008)
Her heart rate's slow bleed should have made it faster.อัตราการเต้นหัวใจของเธอช้า การที่เลือดออกควรจะทำให้มันเร็วขึ้น Dying Changes Everything (2008)
Cause her heart to beat faster, It's slowing down.เพราะหัวใจเธอเต็นเร็วเกินไปตอนนี้มันเลยเต้นช้าลง Dying Changes Everything (2008)
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย Downfall of a Droid (2008)
She heals faster than most.เธอรักษาตัวเองได้เร็วที่สุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Run faster, Pyo!วิ่งเร็วเข้า,เปียว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Faster than you and faster than an arrow!เร็วกว่าเจ้า และเร็วกว่าธนูด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
How can you be faster than an arrow?เจ้าจะไปวิ่งเร็วกว่าลูกธนู ได้ยังไง ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Faster!เร็วหน่อย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Eun-Soo, a little faster.อึน ซู เร็วหน่อย Heartbreak Library (2008)
Go faster! Faster!ไป เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Faster! Faster!เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Faster! Faster!เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Faster!เร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I could walk further and faster.ผมเดินได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
For God's sake, I could swim faster than this.ใหตายสิ วายนำยังเรวกวา Rambo (2008)
I need to be faster.. คล่องตัว The Dark Knight (2008)
You'll be lighter, faster, more agile.คุณจะเบาขึ้น ไวขึ้น คล่องขึ้น The Dark Knight (2008)
It's like I'm a whole new Harold. Better, faster, stronger.มันเหมือนว่าฉันเป็นฮาโรลด์คนใหม่ ดีกว่า เร็วกว่า แข็งแรงกว่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Let's do it. Faster, Weedy. Teeth, teeth, Weedy, teeth.ทำกันเถอะ เร็วอีก เนื้อจ๋า ฟัน ฟัน เนื้อจ๋า ฟันน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But once in the blood, it mutates faster than anything else...เข้าไปสู่กระแสเลือด แล้วก็กลายพันธุ์อย่างรวดเร็ว มันต้อง... Day of the Dead (2008)
Please! Please! Please drive faster.ขับเร็วอีกได้ใหม Wanted (2008)
- Please drive... Pleasedrivefaster.ขับเร็วอีก Wanted (2008)
This allows you to see and react faster than normal.ในเส้นเลือด โต้ตอบได้ไวกว่าปกติ Wanted (2008)
- Move it faster, mate.ผาดผัง, ยมล. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Then drive faster!งั้นก็ ขับเร็วๆ! Episode #1.8 (2008)
Faster!เร็วอีก! Episode #1.9 (2008)
Faster!เร็วขึ้น! Episode #1.9 (2008)
It's a lot faster.ผมว่าเราไปตามทางเลียบทางด่วนเวสต์ไซด์ New York, I Love You (2008)
You want faster?อยากให้เร็วขึ้นหรอ New York, I Love You (2008)
Faster. Don't lose them.เร็วเข้า อย่าให้มันหนีไปได้ 24: Redemption (2008)
Come on. Faster. Hurry up!เร็วเข้า เร็วกว่านี้ รีบๆ หน่อย Bangkok Dangerous (2008)
You know, this might have been faster if we took a rickshaw.ฉันว่าจะไปเร็วกว่านี้นะถ้าขึ้นสามล้อเข็น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Is there a faster way down from here? - The yeti.-มีทางไหนไปเร็วกว่าเดินไหม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Faster.ลิซ่า เร็วเข้า Ponyo (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
More dumping we do, faster the ground gets filled.คุณต้องเพิ่มราคาให้เรา อยากให้เขาเลิกทิ้งที่นี่ไง ? Gomorrah (2008)
Do you realize germs can reproduce 80 percent faster in bright light?เชื้อโรคสามารถขยายพันธุ์ในที่สว่าง ได้เร็วขึ้น 80 เปอร์เซน เอาละครับ เรากลับมามืดอีกครั้ง เชื้อโรคเริ้มสับสน Bedtime Stories (2008)
- I'm saving for a new fuel pump. - Mm-hm. Save faster.ฉันกำลังเก็บเงินซื้อหัวจ่ายน้ำมันอันใหม่ อืมมม รีบๆเก็บเข้าล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fasterA dog can run faster than a man can.
fasterA fire can spread faster than you can run.
fasterA horse can run faster than a man can.
fasterBill can run faster than Bob.
fasterEveryone and everything moved much faster now then before.
fasterGenerally speaking, boys can run faster than girls.
fasterGenerally speaking, men can run faster than women can.
fasterGirls mature faster than boys.
fasterHe can run faster than I.
fasterHe can swim faster than any other boy in his class.
fasterHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
fasterHe is able to run faster than I.
fasterHe is able to run faster than I am.
fasterHe ran faster than his brother did.
fasterHe told me to run faster, and asked me if I was tired.
fasterHow do you know that light travels faster than sound?
fasterI cannot run faster than he
fasterI can run faster than Ken.
fasterI could run much faster when I was young.
fasterI could swim faster when I was young.
fasterIt is absurd to believe that young children can run faster than policemen.
fasterIt is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.
fasterIt's faster to reserve a taxi.
fasterJet planes fly much faster than propeller planes.
fasterKen runs faster than you.
fasterLight travels faster than sound.
fasterLight travels much faster than sound.
fasterMy grandmother walks faster than me, and plays tennis better than I do.
fasterNo one in his class is faster than he is.
fasterNo sailboat is faster than this one.
fasterPeople were moving faster and faster.
fasterRecently the demand for this product has increased faster than the supply.
fasterSharapova's shots are very fast but ... a fast ball means that it will come back that much faster.
fasterShe runs faster than I do.
fasterSpending will grow only a touch faster.
fasterThe express train is an hour faster than the local.
fasterThe faster we rub our hands together, the warmer they get.
fasterThe new secretary types faster than the old one.
fasterThe subway is faster than the streetcar.
fasterThe superexpress Nozomi runs faster than the Hikari.
fasterThe TGV goes faster than any other train in the world.
fasterThose jets were faster than lightning.
fasterWalk faster, or you'll miss the train.
fasterWalk faster so as not to fall behind.
fasterWe have come to know what is going on in the world faster and faster.
fasterWhen you exercise your heart beats faster.
fasterWhich runs faster, a ship or a train?
fasterWho runs faster, Judy or Tony?
fasterWho runs faster, Ken or Tony?
fasterWho runs faster, Yumi or Keiko?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งเครื่อง[V] increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTER    F AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faster    (j) (f aa1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschleunigt {adj}faster [Add to Longdo]
schnell; rasant {adj} | schneller; rasanter | am schnellsten; am rasantestenfast | faster | fastest [Add to Longdo]
schnelllebig; schnellebig [alt] | schnelllebiger; schnellebiger [alt] | am schnelllebigsten; am schnellebigsten [alt]fast moving | faster moving | fastest moving [Add to Longdo]
Er hätte schneller fahren müssen.He should have driven faster. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新快速[しんかいそく, shinkaisoku] (n) limited express (train, faster than an express) [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
揠苗助长[yà miáo zhù zhǎng, ㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] to pull up the shoots to make them grow faster; fig. to spoil things by impatience, #100,211 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, a. [Compar. {Faster}; superl. {Fastest}.] [OE.,
   firm, strong, not loose, AS. f[ae]st; akin to OS. fast, D.
   vast, OHG. fasti, festi, G. fest, Icel. fastr, Sw. & Dan.
   fast, and perh. to E. fetter. The sense swift comes from the
   idea of keeping close to what is pursued; a Scandinavian use.
   Cf. {Fast}, adv., {Fast}, v., {Avast}.]
   1. Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose,
    unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the
    door.
    [1913 Webster]
 
       There is an order that keeps things fast. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm against attack; fortified by nature or art;
    impregnable; strong.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws . . . lurking in woods and fast places.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm in adherence; steadfast; not easily separated or
    alienated; faithful; as, a fast friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent; not liable to fade by exposure to air or by
    washing; durable; lasting; as, fast colors.
    [1913 Webster]
 
   5. Tenacious; retentive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Roses, damask and red, are fast flowers of their
       smells.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Not easily disturbed or broken; deep; sound.
    [1913 Webster]
 
       All this while in a most fast sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast
    horse.
    [1913 Webster]
 
   8. Given to pleasure seeking; disregardful of restraint;
    reckless; wild; dissipated; dissolute; as, a fast man; a
    fast liver. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. In such a condition, as to resilience, etc., as to make
    possible unusual rapidity of play or action; as, a fast
    racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard
    table, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fast and loose}, now cohering, now disjoined; inconstant,
    esp. in the phrases to play at fast and loose, to play
    fast and loose, to act with giddy or reckless inconstancy
    or in a tricky manner; to say one thing and do another.
    "Play fast and loose with faith." --Shak.
 
   {Fast and loose pulleys} (Mach.), two pulleys placed side by
    side on a revolving shaft, which is driven from another
    shaft by a band, and arranged to disengage and re["e]ngage
    the machinery driven thereby. When the machinery is to be
    stopped, the band is transferred from the pulley fixed to
    the shaft to the pulley which revolves freely upon it, and
    vice versa.
 
   {Hard and fast} (Naut.), so completely aground as to be
    immovable.
 
   {To make fast} (Naut.), to make secure; to fasten firmly, as
    a vessel, a rope, or a door.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faster \Fast"er\, n.
   One who abstains from food.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 faster
   aunt; paternalaunt
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 faster
   aunt
   aunt; paternal aunt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top