ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*everything from the lamppost all the way to castle cair paravel on the eastern ocean, every stick and stone you see, every icicle is narnia.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: everything fr [...] le is narnia., -everything fr [...] le is narnia.-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*everything ( EH1 V R IY0 TH IH2 NG) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) lamppost ( L AE1 M P P OW2 S T) all the way ( AO1 L DH AH0 W EY1) to ( T UW1) castle ( K AE1 S AH0 L) cair paravel on ( AA1 N) the ( DH AH0) eastern ( IY1 S T ER0 N) ocean ( OW1 SH AH0 N), every ( EH1 V ER0 IY0) stick ( S T IH1 K) and ( AH0 N D) stone ( S T OW1 N) you ( Y UW1) see ( S IY1), every ( EH1 V ER0 IY0) icicle ( AY1 S IH0 K AH0 L) is ( IH1 Z) narnia ( N AA1 R N IY2 AA0).*

 


  

 
everything
 • ทุกสิ่งทุกอย่าง[Lex2]
 • สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด: คนที่สำคัญที่สุด [Lex2]
 • (n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (prp) /'ɛvrɪthɪŋ/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
lamppost
 • เสาไฟถนน[Lex2]
 • (แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน [Hope]
 • /L AE1 M P P OW2 S T/ [CMU]
 • /L AE1 M P OW2 S T/ [CMU]
 • (n) /l'æmpɒust/ [OALD]
all the way
 • ทั้งหมด[Lex2]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
castle
 • คฤหาสน์[Lex2]
 • เดินหมาก: เดินตัวหมากรุก [Lex2]
 • ตัวเรือในเกมหมากรุก[Lex2]
 • ปราสาท: พระราชวัง [Lex2]
 • ป้อมปราการ[Lex2]
 • (คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน ###S. palace [Hope]
 • (n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ [Nontri]
 • /K AE1 S AH0 L/ [CMU]
 • (v) /k'aːsl/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
eastern
 • เกี่ยวกับทิศตะวันออก: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก [Lex2]
 • ที่อยู่ทางทิศตะวันออก[Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก [Hope]
 • (adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก [Nontri]
 • /IY1 S T ER0 N/ [CMU]
 • (j) /'iːstən/ [OALD]
ocean
 • มหาสมุทร[Lex2]
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • (โอ'เชิน) n. มหาสมุทร,ความมหาศาล. ###SW. oceanic adj. [Hope]
 • (n) มหาสมุทร [Nontri]
 • /OW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɒuʃən/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
stick
 • ไม้เท้า[Lex2]
 • แทง[Lex2]
 • (สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน [Hope]
 • (n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา [Nontri]
 • (vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม,ปัก,ตอก,ยึดติด [Nontri]
 • /S T IH1 K/ [CMU]
 • (v) /st'ɪk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
stone
 • ก้อนหิน: หิน [Lex2]
 • เพชรพลอย[Lex2]
 • เมล็ดผลไม้[Lex2]
 • หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์[Lex2]
 • นิ่ว: ก้อนนิ่ว [Lex2]
 • สีเทาอ่อน[Lex2]
 • แท่นพิมพ์: แท่นหินเรียงพิมพ์ [Lex2]
 • ทำด้วยหิน: เป็นเครื่องหิน [Lex2]
 • มีสีเทาอ่อน[Lex2]
 • ขว้างก้อนหิน: ขว้างหินใส่ [Lex2]
 • เอาเมล็ดออก: คว้านเมล็ด [Lex2]
 • ลับด้วยหิน[Lex2]
 • (สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน, [Hope]
 • (adj) เป็นหิน,ทำด้วยหิน,ประกอบด้วยหิน [Nontri]
 • (n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ [Nontri]
 • (vt) ขว้างด้วยหิน [Nontri]
 • /S T OW1 N/ [CMU]
 • (n) /st'ɒun/ [OALD]
 • (v) /st'ɒun/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
see
 • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
 • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
 • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
 • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
 • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
 • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
 • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
 • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
 • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
 • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
 • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
 • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
 • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
 • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
 • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (v) /s'iː/ [OALD]
icicle
 • คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ): คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์ [Lex2]
 • แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา[Lex2]
 • (ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย ###SW. icicled adj. [Hope]
 • (n) น้ำแข็งย้อย [Nontri]
 • /AY1 S IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'aɪsɪkl/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
narnia
 • /N AA1 R N IY2 AA0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top