ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dearest, you've got to stop rejecting every suitor that comes to call.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dearest, you' [...] omes to call., -dearest, you' [...] omes to call.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dearest, you've got to stop rejecting every suitor that comes to call.ที่รัก เจ้าต้องหยุดปฏิเสธทุกๆ คนที่มาเพื่อเจ้าซักที Aladdin (1992)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*dearest ( D IH1 R AH0 S T), you've ( Y UW1 V) got to ( G AA1 T T UW1) stop ( S T AA1 P) rejecting ( R IH0 JH EH1 K T IH0 NG) every ( EH1 V ER0 IY0) suitor ( S UW1 T ER0) that ( DH AE1 T) comes to ( K AH1 M Z T UW1) call ( K AO1 L).*

 


  

 
dearest
 • /D IH1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳrɪst/ [OALD]
  [dear]
 • ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง: ซึ่งเป็นสุดที่รัก [Lex2]
 • ที่รัก: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก [Lex2]
 • มีค่า: มีเกียรติอย่างยิ่ง [Lex2]
 • มีราคาสูง: มีราคา, มีมูลค่าสูง [Lex2]
 • (เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!. ###SW. dearness n. ดูdear คำที [Hope]
 • (adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก [Nontri]
 • /D IH1 R/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳr/ [OALD]
you've
 • (ยูว) abbr. you have [Hope]
 • /Y UW1 V/ [CMU]
 • (v) /juːv/ [OALD]
got to
  [get to]
 • ไปถึง: มาถึง [Lex2]
stop
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɒp/ [OALD]
rejecting
 • /R IH0 JH EH1 K T IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 JH EH1 K T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪʤ'ɛktɪŋ/ [OALD]
  [reject]
 • ปฏิเสธ: ไม่ยอมรับ [Lex2]
 • บอกปัด: ทอดทิ้ง, ไม่แยแส [Lex2]
 • ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา)[Lex2]
 • อาเจียน[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ[Lex2]
 • (รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด ###SW. rejectable adj. rejecter n. rejective adj. ###S. rebuff,throw away [Hope]
 • (vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ [Nontri]
 • /R IH0 JH EH1 K T/ [CMU]
 • /R IY1 JH EH0 K T/ [CMU]
 • (n) /r'iːʤɛkt/ [OALD]
 • (v) /r'ɪʤ'ɛkt/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
suitor
 • ผู้ฟ้องร้อง: โจทก์ [Lex2]
 • (ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง. ###S. young man [Hope]
 • (n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์ [Nontri]
 • /S UW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːtər/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
comes to
  [come to]
 • รู้สึกตัว: ได้สติ [Lex2]
call
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top