ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clanking*

K L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clanking, -clanking-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(BOTTLE CLANKING). The Illusionist (2006)
[drawer clanking][drawer clanking] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
All that clanking metal and junk.งั้นผมจะต้องตกนรก เพราะผมทำผิดเอง Bridge to Terabithia (2007)
(DOOR CLANKING)(DOOR CLANKING) Changeling (2008)
[ Mechanical Clanking, Muffled ][Mechanical Clanking, Muffled] City of Ember (2008)
- They never last this long. - [ Clanking ]มันไม่เคยนานอย่างนี้ City of Ember (2008)
We need to get home. [clanking and thudding from ship's mechanisms] Lt. Scott, come in.พวกเราต้องการ กลับบ้าน หมวด สก๊อต ,ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
Chevron seven encoded. [clanking] Chevron seven locked.รหัสที่ 7 เชื่อมต่อ ีรหัสที่ 7 ล๊อค รหัสที่ 8 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
- [crows cawing] - [hammer clanking][เสียงการ้อง ][เสียง ฆ้อน ตอกไม้] Night of Desirable Objects (2009)
[bottles clanking][เขย่าขวด] Momentum Deferred (2009)
[Mechanical clanking][เสียงเครื่องจักร] Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
[Beeping, Whirring, Clanking]... มีอะไรกัน The Proof in the Pudding (2010)
Be heard over a the clanking ofได้ยินเสียงคุยกันท่ามกลาง Voyage of Temptation (2010)
(chain clanking). It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(FAINT CLANKING)(FAINT CLANKING) Super 8 (2011)
(CLANKING)(CLANKING) Super 8 (2011)
[Bottles clanking]. Wolf and Cub (2012)
[Metal clanking](เสียงโลหะกระทบกัน) Plumed Serpent (2012)
(CLANKING)(Clanking) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(CLANKING ON RECORDING)การส่งเสียงลากโซ่เกี่ยวกับการบันทึก) The Call (2013)
(CLANKING ON RECORDING)การส่งเสียงลากโซ่เกี่ยวกับการบันทึก) The Call (2013)
(CLANKING ON RECORDING)การส่งเสียงลากโซ่เกี่ยวกับการบันทึก) The Call (2013)
(CLANKING ON RECORDING)การส่งเสียงลากโซ่เกี่ยวกับการบันทึก) The Call (2013)
(CLANKING NEARBY)การส่งเสียงลากโซ่ใกล้ ๆ ) The Call (2013)
(CLANKING CONTINUES)ยังคงส่งเสียงลากโซ่) The Call (2013)
(CLANKING CONTINUES)ยังคงส่งเสียงลากโซ่) The Call (2013)
(dolly clanking)(เสียงลาก) Two of a Kind (2013)
(clanking) Alloy steal and titanium.เหล็กอัลลอยด์ และไททาเนียม Who Am I? (2013)
Welcome back, Lord Baelish. (gate clanking) (door opens)ยินดีต้อนรับ ลอร์ดเบลิช ลุงเบลีช Internment (2013)
Go! - (swords clanking) - (men shouting) Jon.ไป! จอน! Internment (2013)
[Metal clanking] Ma'am, Sir.เพื่อให้พวกเรากลับมา และสู้ในวันถัดไป ท่านครับ Long Into an Abyss (2014)
What are they doing to our friends? [Metal clanking] [Growling]พวกเขากำลังทำอะไรกับเพื่อนของเรา ฮาเปอร์ : Long Into an Abyss (2014)
[Metal clanking][เสียงลากโซ่] Long Into an Abyss (2014)
[Metal clanking][เสียงลากโซ่] Long Into an Abyss (2014)
[Metal clanking][โลหะ เสียงลากโซ่] Long Into an Abyss (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klirren | klirrend | geklirrt | klirrt | klirrteto clank | clanking | clanked | clanks | clanked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clanking
   adj 1: having a hard nonresonant metallic sound; "clanking
       chains"; "the clanking arms of the soldiers near him"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top