ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*burn in*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burn in, -burn in-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
burn into[PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you burn in hell, Dixon.ฉันหวังว่าคุณเผาไหม้ในนรก Dixon In the Name of the Father (1993)
I will burn in hell. So will you.เราจะตกนรกหมกไหม้ The Man in the Iron Mask (1998)
You will burn in hell.เจ้าจะตกนรก The Man in the Iron Mask (1998)
Why don't you burn in hell?แล้วทำไมมึงไม่ตายห่าในนรกไปเลยล่ะ Death Has a Shadow (1999)
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี The Astronaut Farmer (2006)
- And you'll burn in hell.- และนายก็จะตกนรก Left Turn Ahead (2007)
Full-thickness burn injuries.แผลไฟไหม้เต็มไปหมด Won't Get Fueled Again (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
What do you burn in those chimneys?นายเผาอะไรในปล่องไฟนั่นเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And forever will burn in hell.เขาจะตกนรกหมกไหม้ชั่วนิรันดร์ Drag Me to Hell (2009)
You'll burn in hell!แกจะตกนรกหมกไหม้ Drag Me to Hell (2009)
You'll burn in hell! - You whore, you will burn in hell!แกจะตกนรกหมกไหม้ นังสารเลว ตกนรกหมกไหม้ Drag Me to Hell (2009)
You'll burn in ...ตกนรกหมกไหม้ Drag Me to Hell (2009)
Nah. They burn in, yo.ไม่ มันร้อนไวมาก โย่ว Breakage (2009)
Now you burn in hell!ไปอยู่ในนรกซะ Saw VI (2009)
I live in the real world where vampires burn in the sun.เพราะว่าผมอยู่ในโลก เป็นจริง ที่แวมไพร์ถูกเผา ใต้แสงอาทิตย์ Family Ties (2009)
A stove burn incense, if you stand on the table, thenก่อนที่ธุปจะหมดดอกล่ะก็... แต่ถ้าไม่ Ip Man 2 (2010)
Burn incense at this before with theก่อนที่ธูปดอกนี้จะไหม้หมดลง Ip Man 2 (2010)
These are the infamous gloves worn by Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's,"มันคือถุงมือที่ฉาวโฉ่ สวมโดย ออเดรย์ เฮพเบิร์น ในเรื่อง"Breakfast at Tiffany's" Questions and Antlers (2010)
Burn in hell, you piece of shit.ไปตายในนรกซะ แกไอ้ชาติชั่ว I See You (2010)
She didn't burn in the church in 1864.หล่อนไม่ได้เผาในโบสถ์ในปี 1864 Rose (2010)
I can get a sunburn indoors at night, and according to recent legend, I have no soul, but I'm here to say that this very curse is what makes me unique.อยู่ในที่ร่มกลางคืนก็ถูกแดดเผาได้ ถ้าพูดตามตำนานโบราณล่ะก็ ฉันไม่มีวิญญาณด้วย แต่ฉันจะบอกว่า คำสาปนี้แหละ Born This Way (2011)
Burn in hell, you piece of shit.ไปตายในนรกซะ แกไอ้ชาติชั่ว Hermanos (2011)
I still remember seeing my father's fleet burn in Lannisport.ข้ายังคงจำ กองเรือรบของพ่อข้า ถูกเผา ที่เลนนิสพอร์ทได้ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
with burn injuries and... let me guess...มีแผลไหม้ตามตัว Fall from Grace (2011)
And you'll burn in eternal hellfire. It is finished. I thought I was headed in the right direction.และแกจะหมกไหม้อยู่ในเพลิงนรก มันจบลงแล้ว ผมคิดว่าผมเดินมาได้ถูกทางแล้ว Talk to the Hand (2011)
A werewolf who isn't beholden to the moon, a vampire who doesn't burn in the sun.มนุษย์หมาป่าที่ไม่ยอมสยบ ต่อดวงจันทร์ แวมไพร์ที่ไม่ถูกแผดเผา ท่ามกลางดวงอาทิตย์ The Hybrid (2011)
Her pies probably didn't burn in the other timelines.พายของหล่อนคงไม่ได้ไหม้ในไทม์ไลน์อื่น Remedial Chaos Theory (2011)
Let the flames search out your thoughts, feel them burn into the darkest recesses of your mind.จงปล่อยให้เพลิง แทรกค้นเข้าไปในความคิดของเจ้า จงรู้สึกว่ามันแผดเผาเข้าไปยังซอกมืดที่สุดของจิตใจเจ้า The Secret Sharer (2011)
Burn in hell.ไปลงนรกซะ The Thing (2011)
The eternal love of God, the love of God into our hearts, or we will burn... burn in hell, burning in eternal damnation.ปล่อยไปตามใจของเรา ไม่เราก็จะถูกเผา ถูกเผาในนรก / เผาไปตลอดกาลนาน Iron Sky (2012)
You should burn in hell.คุณควรไปลงนรกซะ The Departed (2012)
And hot tears burn in result.และน้ำตาร้อนเผาในผล Empty Hands (2012)
Uhh! Uhh! You're gonna burn in hell for what you've done.นี้ แกต้องตกนรกหมกไหม้ เพราะสิ่งที่แกทำ Muse of Fire (2012)
With the things I've done in my life, oh, I know I'm going to burn in hell.กับสิ่งที่ผมเคยทำในชีวิตของฉัน โอ้ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะไปเผาไหม้ในนรก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You will burn in hell alongside yourjunkie sister!เเกจะมอดไหมในนรก ตายตกไปพรํอมกับนํองสาว Evil Dead (2013)
You're gonna burn in hell for trying to kill me, you motherfucker!เเกจะมอดไหมในนรก ทึพยายามจะฆ่าฉีน ไอํลารเลว Evil Dead (2013)
Initiating burn in 3,2,1...เริ่มเตรียมยิงมิสไซล์ 3... 2... Oblivion (2013)
Burn in hell!ตกนรกมอดไหม้ไปซะ! Kissed by Fire (2013)
Burn in hell.ไปมอดไหม้ในนรกซะเถอะ Catch Me If You Can (2013)
I would've killed you all the second we dug it up, but now I'm just gonna watch you burn instead.ฉันกะจะฆ่าแกหลังจากที่พบวิธีรักษาแล้ว แต่ตอนนี้ฉันจะดูแกสองคน ไหม้เป็นตอตะโกในบ้านนี้ A View to a Kill (2013)
- Burn in hell! - Aah!หมกไหม้อยู่ในนรกซะ The Blood Is the Life (2013)
You still planning your upstate barn burn in the morning regardless of the power?พรุ่งนี้เช้าคุณจะยังคง ดำเนินแผนกล่าวเรื่อง ไฟฟ้าดับอยู่ไหมคะ? Truth: Part 1 (2013)
Then we all deserve to burn in hell.ฉันไม่รู้ว่า อะไรที่ฉันสมควรได้รับ Confession (2013)
I'll see you burn in hell first.ฉันจะอยู่จนกว่าจะเห็นเธอ ถูกเผาในนรกก่อน The Replacements (2013)
Lacerations on both arms and a burn in the neck area.มีรอยบาดลึกบริเวณแขนทั้ง2ข้าง และมีรอยไหม้บริเวณลำคอ In the Blood (2013)
Frey will burn in the seventh hell for what he did.เจ้าเฟรย์จะต้องถูกเผาในนรกขุมที่เจ็ด Breaker of Chains (2014)
I said... Burn in hell! We know who you are!ข้าบอกว่า... ไปตายซะ ข้ารู้พวกเอ็งเป็นใคร ผีห่าอะไรกันวะนั่น ข้าจะสับเอ็งเป็นชิ้นๆ คาร์สัน อย่ายิงผม El Jefe (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧香[shāo xiāng, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to burn incense, #23,915 [Add to Longdo]
焚香[fén xiāng, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ, ] to burn incense, #53,650 [Add to Longdo]
烧香拜佛[shāo xiāng bài Fó, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ ㄅㄞˋ ㄈㄛˊ, / ] to burn incense and worship Buddha, #70,751 [Add to Longdo]
烧高香[shāo gāo xiāng, ㄕㄠ ㄍㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to burn incence; to thank profusely, #98,289 [Add to Longdo]
拣佛烧香[jiǎn fó shāo xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄛˊ ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to choose which Buddha to burn incense to (成语 saw); fig. to curry favor from the right person [Add to Longdo]
焚香敬神[fén xiāng jìng shén, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄣˊ, ] to burn incense in prayer to a God [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
räuchernto burn incense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense [Add to Longdo]
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top