ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bibliographer*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bibliographer, -bibliographer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliographer(n) บรรณารักษ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bibliographer (n) bˌɪblɪˈɒgrəfər (b i2 b l i o1 g r @ f @ r)
bibliographers (n) bˌɪblɪˈɒgrəfəz (b i2 b l i o1 g r @ f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliograph { m }bibliographer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bibliographer \Bib`li*og"ra*pher\, n. [Gr. ?, fr. ? book + ? to
   write : cf. F. bibliographe.]
   One who writes, or is versed in, bibliography.
   [1913 Webster] Bibliographic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bibliographer
   n 1: someone trained in compiling bibliographies

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top