ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*b������������������at*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: b������������������at, -b������������������at-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน, See also: S. education
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n, vi, vt, modal, ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証, See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n) โรงพยาบาล
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n) ปากกา
かばん[かばん, kaban, kaban , kaban] (n) กระเป๋า
かばん[かばん, kaban, kaban , kaban] (n) กระเป๋า, กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร
テレビ[てれび, terebi, terebi , terebi] (n) โทรทัศน์
ロビー[ろびい, robii, robii , robii] (n) ล็อบบี้
エレベーター[えれべいたあ, erebeitaa, erebeitaa , erebeitaa] (n) ลิฟต์
たばこ[たばこ, tabako, tabako , tabako] (n) บุหรี่
売り場[うりば, uriba, uriba , uriba] (n) เคาน์เตอร์ขาย, สถานที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi, vt) เรียน
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n) ที่ทำการไปรษณีย์
美術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n) หอศิลป์
[ばん, ban, ban , ban] (n) เย็น, กลางคืน
今晩[こんばん, konban, konban , konban] (n, adv) เย็นนี้, คืนนี้
毎晩[まいばん, maiban, maiban , maiban] (n, adv) ทุกคืน
月曜日[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n) วันจันทร์
火曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n) วันอังคาร
水曜日[すいようび, suiyoubi, suiyoubi , suiyoubi] (n) วันพุธ
木曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n) วันพฤหัสบดี
金曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n) วันศุกร์
土曜日[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n) วันเสาร์
日曜日[にちようび, nichiyoubi, nichiyoubi , nichiyoubi] (n) วันอาทิตย์
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n) กรุงเทพมหานคร
バス[ばす, basu, basu , basu] (n) รถเมล์, รถประจำทาง
誕生日[たんじょうび, tanjoubi, tanjoubi , tanjoubi] (n) วันเกิด
食べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt) กิน, รับประทาน
晩ごはん[ばんごはん, bangohan, bangohan , bangohan] (n, adv) อาหารเย็น
ビール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n) เบียร์
ビヂオ[びぢお, bidio, bijio , bidio] (n) วีดีโอเทป, เครื่องเล่นวีดีโอ
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
厨房 ; 中坊 ; 中に病[จูโบ จูนิเบียว จูนิบโย chuubou chuububyou ちゅうにびょう ちゅうぼう] (n, slang) ความหมายโดยแท้จริง แปลว่า ครัว แต่เนื่องจากไปพ้องเสียงกับอีกคำแสลงอีกคำที่มีความหมายว่า เกรียน (ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโต ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น) คือ 中坊 (เด็กมัธยมต้น หรือ เด็กที่ไม่รู้จักโต) และในขั้นตอนเวลาพิมพ์คำว่า 中坊 มักจะไม่ออกมาให้เลือก ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงใช้คำ 厨房 ในเชิงคำแสลงว่า "เกรียน" แทนคำเดิมไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีคำว่า 中に病 (ちゅうにびょう)ซึ่งแปลว่า "โรคเด็กม.ต้น" ก็มีใช้ในความหมายเชิงว่า เกรียน ได้ด้วยเ่ช่นกัน (ขอบคุณข้อมูลจากเพจ "เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโอมเซนเซ" ด้วยค่ะ)

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Siamese.]
   Same as {Tical}, n., 1.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. [imp. & p. p. {Batted} (b[a^]t"t[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Batting}.]
   To strike or hit with a bat or a pole; to cudgel; to beat.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. i.
   To use a bat, as in a game of baseball; when used with a
   numerical postmodifier it indicates a baseball player's
   performance (as a decimal) at bat; as, he batted .270 in 1993
   (i.e. he got safe hits in 27 percent of his official turns at
   bat).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\ (b[a^]t), n. [OE. batte, botte, AS. batt; perhaps fr.
   the Celtic; cf. Ir. bat, bata, stick, staff; but cf. also F.
   batte a beater (thing), wooden sword, battre to beat.]
   [1913 Webster]
   1. A large stick; a club; specifically, a piece of wood with
    one end thicker or broader than the other, used in playing
    baseball, cricket, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. In badminton, tennis, and similar games, a racket.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A sheet of cotton used for filling quilts or comfortables;
    batting.
    [1913 Webster]
 
   4. A part of a brick with one whole end; a brickbat.
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. (Mining) Shale or bituminous shale. --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   6. A stroke; a sharp blow. [Colloq. or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A stroke of work. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. Rate of motion; speed. [Colloq.] "A vast host of fowl . .
    . making at full bat for the North Sea." --Pall Mall Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A spree; a jollification. [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. Manner; rate; condition; state of health. [Scot. & Prov.
     Eng.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bat bolt} (Machinery), a bolt barbed or jagged at its butt
    or tang to make it hold the more firmly. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. & i.
   1. To bate or flutter, as a hawk. [Obs. or Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To wink. [Local, U. S. & Prov Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Corrupt. from OE. back, backe, balke; cf. Dan.
   aften-bakke (aften evening), Sw. natt-backa (natt night),
   Icel. le[eth]r-blaka (le[eth]r leather), Icel. blaka to
   flutter.] (Zool.)
   One of the {Chiroptera}, an order of flying mammals, in which
   the wings are formed by a membrane stretched between the
   elongated fingers, legs, and tail. The common bats are small
   and insectivorous. See {Chiroptera} and {Vampire}.
   [1913 Webster]
 
      Silent bats in drowsy clusters cling.  --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Bat tick} (Zool.), a wingless, dipterous insect of the genus
    {Nycteribia}, parasitic on bats.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Baby Advanced Technology [board] (AT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Bouquet Association Table (DVB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Browser-based Application Toolkit (IBM, WWW)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bat /baːt/
  begged

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top