ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*更迟*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 更迟, -更迟-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更迟[gèng chí, ㄍㄥˋ ㄔˊ, / ] later [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just don't understand how this is any less retarded than what I'm suggesting.[CN] 我只是不明白 这些是否会比我想的更迟 Housebound (2014)
But now it looks like we're going to be later than ever![CN] 但现在看来今年会比以往更迟 Winter Wrap Up (2010)
- Maybe a little later. 2:15... 2:30?[CN] 也许更迟 二时十五分三十分 In the Heat of the Night (1967)
Later, naturally.[CN] 更迟? 当然是更晚 Bad Timing (1980)
Or will it slow him down instead?[CN] 不 也许要更迟才完成 Flowers (2010)
Later.[CN] 更迟 House Arrest (1996)
Which?[CN] 更迟还是更早? Bad Timing (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top