ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一百二十六*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一百二十六, -一百二十六-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一百二十六[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Total $126[CN] 一共一百二十六 Gui lin rong ji (1998)
Two million one hundred and twenty six thousand, four hundred and ten.[CN] 两百万,... ...一百二十六, 四百一十. The Day of the Beast (1995)
One hundred and twenty-six[CN] 一百二十六 Gui lin rong ji (1998)
One hundred and twenty-six.[CN] 一百二十六 October Sky (1999)
Seven times 18... 126.[CN] 七年乘以十八... 一百二十六岁啦 The First Day of the Rest of Your Life (2008)
126 feet[CN] 一百二十六 Project A (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top