Search result for

*โลมา*

(138 entries)
(0.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลมา, -โลมา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลมา[N] dolphin, Syn. ปลาโลมา, Example: ปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแสนรู้สามารถเอามาฝึกได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โลมา[N] hair, Syn. โลมะ, ขน, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี)
ปลาโลมา[N] dolphin, See also: porpoise, Example: ถ้าคุณเคยนั่งเรือข้ามฝากไปเกาะสมุย คุณจะได้พบกับปลาโลมาว่ายเคียงคู่ไปกับเรือด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Odenteceti มีหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง 1 ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลาโลมาดู โลมา.
โลม- ๒, โลมะ, โลมาน. ขน.
โลมาน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Cetacea อันดับย่อย Odontoceti มีหลายชนิด หลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายจะงอยปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน มีฟัน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง ๑ ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล เช่น โลมาขาวเทา [Sotalia plumbea (Cuvier)] ในวงศ์ Stenidae โลมาหัวขวด (Delphinus delphis Linn.) โลมาอิระวดี [Orcaella brevirostris (Gray)] อาศัยอยู่ได้ในน้ำจืด เช่น ทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง และแม่น้ำโขง ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Delphinidae โลมาหัวบาตร [Neophocaena phocaenoides (Cuvier)] ในวงศ์ Phocaenidae, ปลาโลมา ก็เรียก.
ขน ๑น. สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์ เช่น ขนตา ขนนก ขนเม่น และใช้ตลอดไปจนถึงที่ขึ้นบนผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่น ๆ, ราชาศัพท์ว่า พระโลมา.
โรม ๑น. โลมา, ขน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
granulomaแกรนูโลมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichologyเกศาโลมาวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xanthogranuloma, Juvenile แซ็นโตแกรนนูโลมาในเด็ก [TU Subject Heading]
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]
Granulomaแกรนูโลมา [TU Subject Heading]
Granuloma, Giant cellแกรนูโลมาชนิดไจแอนท์เซลล์ [TU Subject Heading]
Granuloma, Pyogenicแกรนูโลมาชนิดไพโอจินิก [TU Subject Heading]
Multiple myelomaมัลติเพิล ไมอีโลมา [TU Subject Heading]
Papillomaแพบฟิลโลมา [TU Subject Heading]
Papillomavirus infectionsการติดเชื้อแพปพิลโลมาไวรัส [TU Subject Heading]
Angiitis, Eosinophilic Granulomatousหลอดเลือดแดงอักเสบแบบอีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Aspergillomaแอสเปอร์จิลโลมา [การแพทย์]
Cervicitis, Granulomatousแกรนูโลมาตัสเซอร์วิไซติส [การแพทย์]
Choroid Plexusข่ายประสาทคอรอยด์,ข่ายประสาทโครอยด์(สมอง),แปปิลโลมาของคอรอยด์เพลกซัส,คอรอยด์เพลกซัส [การแพทย์]
Condyloma Acuminataหงอนไก่,โรคหงอนไก่,คอนไดโลมาแอคิวมินาตา,เนื้องอกแบบหงอนไก่,หูดที่อวัยวะสืบพันธุ์,หูดหงอนไก่ [การแพทย์]
Condyloma Latumคอนไดโลมาลาตุม [การแพทย์]
Donovan Granulomatisเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Encephalomalacia, Cysticซิสติคเอนเซฟาโลมาเลเซีย [การแพทย์]
Eosinophilic Granulomaอีโอซิโนฟิลิกแกรนุโลมา,อีโอซิโนฟิลิกแกรนูโลมา,โรค,เนื้องอกของกระดูก,อีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลมา [การแพทย์]
Foreign Body Granulomaฟอเรนจ์บอดีแกรนูโลมา [การแพทย์]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granulomaแกรนูโลมา, เนื้องอก; [การแพทย์]
Granuloma, Caseousเคเซียสแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granuloma, Cholesterolโคเลสเตอรอลแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granuloma, Cholesterol-Containingโคเลสเตอรอลคอนเทนนิ่งแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granuloma, Giant Cellแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดไจแอนต์เซลล์ [การแพทย์]
Granuloma, Hypersensitivityแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Granuloma, Immunologicแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Granuloma, Infectiousแกรนูโลมาเกิดจากการติดเชื้อ [การแพทย์]
Granuloma, Laryngealแกรนุโลมาของกล่องเสียง [การแพทย์]
Granuloma, Lethal Midlineแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดลีทัลมิดไลน์; [การแพทย์]
Granuloma, Lipidแกรนูโลมาของไขมัน [การแพทย์]
Granuloma, Metal-Inducedแกรนูโลมาเกิดจากโลหะ [การแพทย์]
Granuloma, Non Caseousแกรนูโลมาที่มิใช่เคเซียส [การแพทย์]
Granuloma, Pyogenicพัยโอเจนิคแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granuloma, Specificแกรนูโลมาที่เฉพาะ [การแพทย์]
Granulomataแกรนูโลมาทา [การแพทย์]
Granulomatous Diseasesโรคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Granulomatous Infectionsการอักเสบแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Granulomatous Pseudotumorก้อนแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granulomatous, Chronicการอักเสบแบบแกรนูโลมาอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Inflammation, Caseous Granulomatousอักเสบแบบเคเซียสแกรนูโลมา [การแพทย์]
Inflammation, Granulomatousการอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส, การอักเสบแบบแกรนูโลมา [การแพทย์]
Klebsiella Granulomatisเชื้อเคลบซิลลาแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Lymphogranuloma Venereumฝีมะม่วง; กามโรคของต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง; กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง; โรคลิมโฟแกรนูโลมาเวเนอเรียม; กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง; ลิย์มโฟแกรนุโลมาเวเนเรียม; ลิมโฟแกรนูโลมา เวเนเรียม, โรค โรคฝีมะม่วง [การแพทย์]
Lymphomatoid Granulomatosisลิย์มโฟมาตอยด์ แกรนุโลมาโตซิส [การแพทย์]
Multiple Myelomaมัลติเพิล ไมอีโลมา, มะเร็ง; มัลติเปิลมัยอีโลมา; มัยติเปิลมัยอีโลมา; ลามไปสู่ไขสันหลังลิมโฟมามัลติเปิลไมอีโลมา; มัลติเพิล มัยอีโลม่า; มัลติเพิล มัยอีโลมา; โรคมัลติเปิลมัยอิโลม่า [การแพทย์]
Myeloma Proteinsมัยอีโลม่าโปรตีน, โปรตีนไมอีโลมา [การแพทย์]
Myeloma, Plasma Cellพลาสมาเซลล์มัยอีโลมา [การแพทย์]
Myelomalaciaไมอีโลมาเลเซีย, โรคไขสันหลังนิ่มตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก Taken (2008)
Boo!ครูเงือกสาวเผลอตัวทำท่าโลมาสะบัดหาง Bedtime Stories (2008)
Three, listen to dolphins, because they're clever and unselfish.สาม ฟังเสียงปลาโลมา เพราะพวกมันฉลาดและไม่เห็นแก่ตัว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา The Ugly Truth (2009)
- First tattoo, a purpoise.รอยสักแรกของฉัน รูปปลาโลมา Zombieland (2009)
# kilimanjaro rises like olympus above the serengeti ## กีโลมาเจโลสูงเด่น เหมือนดังโอลิมปัสเหนือเซเรนเฮติ # Chuck Versus the Best Friend (2009)
It's so bizarre because if you didn't know what's going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales.มันแปลกประหลาดมาก เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ คุณอาจจะคิดว่าเมืองนี้ เป็นเมืองของผู้คนที่รักปลาโลมาและวาฬ The Cove (2009)
They wouldn't let me talk about this dolphin slaughter in Taiji.พวกเค้าไม่ยอมให้ผม พูดเกี่ยวกับการฆ่าปลาโลมาในเมืองไทจิ The Cove (2009)
I said, "Dolphin slaughter?ผมพูดว่า "การฆ่าปลาโลมาน่ะเหรอ? คุณกำลัง... The Cove (2009)
That's a dolphin's worst nightmare right there.จุดนี้คือฝันร้ายของปลาโลมา อย่างแท้จริง The Cove (2009)
Hundreds of thousands of dolphins have died there.ปลาโลมาหลายแสนตัว ต้องจบชีวิตลงตรงนี้ The Cove (2009)
- No.- การจับวาฬและโลมาใช่ไหมครับ? -ไม่ใช่ครับ The Cove (2009)
- No? No.- ต่อต้านการทำประมงวาฬและโลมา The Cove (2009)
I couldn't...คุณจะได้เห็นเรือปลาโลมา แล่นผ่านหน้าต่าง The Cove (2009)
The first time I connected with him in recent years was on a trip down to Nicaragua.และตอนนี้ถ้าปลาโลมาเหล่านี้ กำลังตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก The Cove (2009)
There were two dolphins in a swimming pool filled with their own excrement.โทรศัพท์ผมจะดังขึ้น ริค มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากงานที่เขาทำเกี่ยวกับโลมา The Cove (2009)
The dolphins were put on a helicopter, and then out to sea we go, and the dolphins are released.ตอนนั้นเป็นการเดินทาง ไปยังนิคารากัว มีปลาโลมาอยู่สองตัว ในสระซึ่งเต็มไปด้วยของเสีย The Cove (2009)
We're going to capture these dolphins out of the wild and bring them into captivity.ริคได้ขอความช่วยเหลือ จากทหารนิคารากัว นำปลาโลมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ The Cove (2009)
O'Barry was arrested three times in Florida for trying to free some captive dolphins.เรากำลังจับปลาโลมาพวกนี้ ออกมาจากธรรมชาติ และนำมันไปกักขังไว้ The Cove (2009)
This year?จากการที่พยายาม ปล่อยปลาโลมาที่ถูกขัง The Cove (2009)
If you get in their way... and I get in their way... it can be very, very dangerous.พวกคุณเข้าใจหรือเปล่า บ้าเอ๊ย ถ้านำปลาโลมาอยู่ถูกที่ มันสามารถทำเงินได้เป็นล้านๆดอลลาร์ต่อปี The Cove (2009)
About the tenth day, I passed out, and I went to a hospital there, so Jenny became a target, and they followed her down the beach and strangled her with her own belt.เธอเป็นผู้ร่วมงานคนที่ 2 ของผม ที่ถูกฆาตกรรม อีกคนหนึ่งคือ เจนนี่ เมย์ ตอนนั้นพวกเรากำลังพยายาม ที่จะหยุดการลักลอบค้าปลาโลมาของรัสเซีย The Cove (2009)
I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion-dollar industry.พวกเขาติดตามเธอ ไปที่ชายหาด และแขวนคอเธอด้วย เข็มขัดของเธอเอง โลมาพวกนี้คือสัญลักษณ์ ของวันใหม่แห่งสิ่งแวดล้อม The Cove (2009)
When the porpoise is sighted, not a moment can be lost.มีปลาโลมาตัวเมีย 5 ตัว ที่เคยผลัดกันมาเล่น ในเรื่อง ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
The men handle this creature with infinite care.ผมจับปลาโลมา 5 ตัวพวกนั้น ด้วยตัวผมเอง The Cove (2009)
She seems to sense that she has come home, that no harm will come to her now.เหล่าลูกเรือ ได้กลายเป็นทีมหน่วยปฏิบัติการ เมื่อโลมาถูกหมายหัว The Cove (2009)
When I started training dolphins, there was no manual.ลูกเรือพวกนี้จะดูแลโลมา ด้วยความใส่ใจ The Cove (2009)
I had to actually translate that into action somehow.ตอนที่ฟลิปเปอร์ออกฉายครั้งแรกในปี 1964 ริค โอแบรี่ได้กลายเป็นคนฝึกโลมาที่ดังที่สุดในโลก The Cove (2009)
Thanks, Flipper.การฝึกโลมานั้นไม่มีคู่มือ The Cove (2009)
The thing that really struck me was that they're smarter than we think they are.ในบทเขียนว่า "ฟลิปเปอร์ ว่ายไปที่ท่าเรือ" และปลาโลมาก็คาบปืน ว่ายราบพื้น จากซ้ายไปขวา The Cove (2009)
One day, it all ended.และโลมาตัวอื่นๆที่แสดง The Cove (2009)
And if you go to any one of these fish houses, you'll see bottles of Maalox and Tagamet.ปลาโลมากระโดดขึ้นมาจากน้ำ และยิ้ม นั่นทำให้ยากมาก ที่เราจะเห็นถึงปัญหา The Cove (2009)
And they're used because dolphins get ulcers, because they're all stressed out.หน้าปลาโลมายิ้มนั้นมันเป็น การหลอกลวงทางธรรมชาติอย่างสุดๆแล้ว มันเป็นภาพลวงตาให้ผู้คนคิดว่า พวกมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลา The Cove (2009)
You have to see them in the wild to understand why captivity doesn't work.จุดสำคัญของคณะโชว์ปลาโลมา นั่นคือสถานที่แสดงปลา และถ้าคุณไปที่ใดที่หนึ่ง ในสถานที่เหล่านี้ The Cove (2009)
When you're in the water, the dolphins can see right through you.เพื่อเลี้ยงลูก หรือเข้าสังคม โลมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเสียง The Cove (2009)
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people.โลมาสามารถ ที่จะมองผ่านตัวคุณได้ พวกมันเห็นหัวใจคุณเต้น The Cove (2009)
They couldn't keep dolphins alive, and they finally figured out it's because the filtration system was making a lot of noise.พวกมันรับรู้อะไรได้หลายๆอย่าง จากเสียงของมัน โลมาที่ถูกจับ แล้วนำไปใส่ในบ่อคอนกรีต ล้อมรอบไปด้วยอัฒจันท์ ที่เต็มไปด้วยผู้คนโห่ร้อง The Cove (2009)
So they're very sensitive to sound.ตอนที่นั่นเปิดครั้งแรก โลมาตายกันเป็นว่าเล่น The Cove (2009)
That's their primary sense, and that's their downfall in Taiji.พวกเขาไม่สามารถเลี้ยงโลมาให้รอดได้ แต่ในที่สุดพวกเขาก็คิดออก The Cove (2009)
There's 12 of them.โลมาเหล่านั้นตายด้วยความเครียด The Cove (2009)
This is the largest slaughter of dolphins in the world.พวกเขาได้เพียง 600 เหรียญ ต่อโลมาที่ตายหนึ่งตัว The Cove (2009)
There were several hundred dolphins being driven ashore.ที่โลมาใช้ มาหลายพันปีแล้ว The Cove (2009)
I'd never seen so many dolphins before, and they were all running for their lives, running from this wall of sound.และพวกชาวประมงก็แค่รอ จนกว่าโลมาจะมาถึง พวกเขาจะเอา เสาเหล็กยาวๆนี้จุ่มลงไปในน้ำ เหล็กนี้จะมีครีบเหล็กยื่น ออกมาอีกปลายหนึ่ง The Cove (2009)
I think I can actually hear the banging, but I hear it all the time.พวกเขาเพียงแค่ทุบเสาเหล็กนี้ ด้วยฆ้อน จะเป็นการสร้างกำแพงเสียง ซึ่งทำให้โลมาเหล่านี้หวาดหลัว The Cove (2009)
I hear it in my sleep.มีโลมาหลายร้อยตัวที่ ว่ายมาเกยฝั่ง The Cove (2009)
That sound never goes away once you hear it.ผมไม่เคยเห็น โลมามากขนาดนี้มาก่อน The Cove (2009)
They're looking for Flipper, and so they collect young females, just like we did for the Flipper show.พวกโลมาก็พากันตื่น เครียดอย่างถึงที่สุด ชาวประมงเอาแหมาขังพวกมัน แล้วก็กลับบ้าน เช้าวันต่อมา The Cove (2009)
And they're flown to different parts of the world.ผู้ฝึกโลมา จะพากันเข้าแถว The Cove (2009)
I could have my own dolphin facility somewhere in the Caribbean and be making 2 or 3 million dollars a year like these guys, if I wanted to.เลือกมาหนึ่งตัวและพาไป พิพิธภัณฑ์โลมา พวกเขากำลังหาโลมาปากขวดเป็นหลัก พวกเค้ากำลังมองหาตัวแทน ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
The thing that turned me around was the death of Flipper, of Cathy.เหมือนที่เราเคยทำในทีวีซีรี่ยส์ ฟลิปเปอร์ โลมาที่ถูกจับจะส่งไปทั่วโลก The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอดูดาวปาโลมาร์[n. prop.] (Hødūdāo Pālomā) EN: Palomar Observatory   FR: observatoire du Mont Palomar [m]
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise   FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin   
โลมาหัวบาตรครีบหลัง[n. exp.] (lōmā hūa bāt khrīp lang) EN: Irrawaddy Dolphin   
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   
โลมาหัวขวดปากสั้น [n. exp.] (lōmā hūa khūat pāk san) EN: Tropical Bottle-nosed Dolphin   
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa thui) EN: Melon-headed Whale   
โลมาจมูกขวด[n. exp.] (lōmā jamūk khūat) EN: bottle-nosed dolphin   
โลมาจุด[n. exp.] (lōmā jut) EN: Rough-toothed Dolphin   
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-thao) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin   
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi jut) EN: Pantropical Spotted Dolphin   
โลมาปากยาว [n. exp.] (lōmā pāk yāo) EN: Long-snouted Spinner Dolphin   
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
โลมาธรรมดา[n. exp.] (lōmā thammadā) EN: Long-beaked Common Dolphin   
ปลาโลมา[n.] (plā lōmā) EN: dolphin   FR: dauphin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dolphin[N] ปลาโลมา
porpoise[N] ปลาโลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
porpoise[N] โลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
sea hog[N] ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง, Syn. dolphin, porpoise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottlenose(บอท'เทิลโนส) n. สัตว์ทะเลที่มีจมูกคล้ายรูปขวด เช่น ปลาโลมา, See also: bottle-nosed adj.
dolphin(ดอล'ฟิน) n. ปลาโลมา
grampus(แกรม'พัส) n.ปลาโลมาในทะเลเหนือ,ปลาวาฬจำพวก Orca orca (killerwhale)
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา
sea hogn. ปลาโลมา., Syn. porpoise

English-Thai: Nontri Dictionary
dolphin(n) ปลาโลมา
porpoise(n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top