Search result for

*โลน*

(184 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลน, -โลน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลน[N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปโลน้ำน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นในน้ำ โดยมีผู้เล่นซึ่งเป็นนักว่ายน้ำฝ่ายละ ๗ คน พาลูกบอลด้วยการโยนหรือขว้างลูกบอลให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม.
พิโลนว. สุกใส.
โลนว. อาการที่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายไปในทางลามก, มักใช้เข้าคู่กับคำ หยาบ เป็น หยาบโลน เช่น แสดงกิริยาโลน พูดจาหยาบโลน.
โลนน. ชื่อแมลงขนาดเล็กชนิด Pthirus pubis (Linn.) ในวงศ์ Pthiridae ยาว ๑.๕-๒ มิลลิเมตร ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แต่แบน สีนํ้าตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอเป็นขอใช้เกาะ อาศัยตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร ทำให้เกิดอาการคัน.
หยาบโลนว. ที่ไม่สุภาพและลามก เช่น พูดจาหยาบโลน แสดงกิริยาหยาบโลน.
กิโล, กิโล-น. เครื่องชั่ง เช่น กิโลนี้ไม่เที่ยง
ลามก(-มก) ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก.
เล่นสัปดนก. กระทำในสิ่งที่หยาบโลน, กระทำอุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด.
สนิทปาก, สนิทปากสนิทคอว. ไม่รู้สึกกระดากใจหรือตะขิดตะขวงใจ เช่น พูดเท็จได้สนิทปาก พูดคำหยาบโลนได้สนิทปากสนิทคอ.
สองแง่สองง่ามว. มีความหมายตีได้เป็น ๒ นัย ทั้งความหมายธรรมดาและความหมายที่ส่อไปในทางหยาบโลน (มักใช้ในปริศนาคำทาย) เช่นนอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย.
สัปดน(สับปะดน) ว. หยาบโลน เช่น พูดสัปดนสองแง่สองง่าม, อุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กคนนี้ชอบเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด, (ปาก) ใช้ว่า สัปโดกสัปดน.
โสกโดก(โสกกะโดก) ว. สัปดน, หยาบโลน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediculicide; lousicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculophobiaอาการกลัวติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosisโรคแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriasisการติดโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellicleผิวคอโลนีบนอาหารเหลว [แบคทีเรีย, ยีสต์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pediculous-ติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculus๑. แมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน)๒. ก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicular-แมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculation๑. การติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน)๒. การเกิดก้าน [มีความหมายเหมือนกับ pedicellation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louse, pubicโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lousicide; pediculicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louseแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonyกลุ่ม, คอโลน[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoroquinolonesฟลูโอโรควิโนโลน [TU Subject Heading]
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Olympic Games (25th : 1992 :Barcelona, Spain)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 25 : 2535 : บาร์เซโลนา, สเปน) [TU Subject Heading]
Water poloโปโลน้ำ [TU Subject Heading]
Colony กลุ่ม, โคโลน[สิ่งแวดล้อม]
Colony Forming Unit, CFU หน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู
หน่วยวัดจำนวนหรือปริมาณแบคทีเรียเคร่า ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรียหนึ่งตัวสร้างโคโลนีได้หนึ่งโคโลน [สิ่งแวดล้อม]
Carbenoxoloneคาร์เบ็นน็อคโซโลน,ยากระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นและลดการอักเสบของแผล [การแพทย์]
Coloniesโคโลนี,กลุ่มเชื้อ [การแพทย์]
Colonies, Isolatedโคโลนี่เดี่ยวๆ [การแพทย์]
Colonies, Minuteโคโลนีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Colonies, Pickingการแยกโคโลน[การแพทย์]
Colonies, Youngโคโลนีที่แยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Colony Countการเพาะเชื้อ,การนับโคโลน[การแพทย์]
Colony Hybridizationโคโลนีไฮบริไดเซชัน [การแพทย์]
Colony Morphologyลักษณะของโคโลน[การแพทย์]
Diflucortoloneไดฟลูคอร์โตโลน [การแพทย์]
Dyes, Pyrazoloneสีไพราโซโลน [การแพทย์]
Etiocholanoloneเอทิโอโคแลโนโลน [การแพทย์]
Fluoroquinolonesฟลูโอโรควิโนโลน [การแพทย์]
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incubation Periodระยะฟักตัวของโรค, ระยะฟักตัว, เวลาในการเพิ่มจำนวนจนเห็นโคโลนี, ระยะฟักตัวของเชื้อโรค [การแพทย์]
Incubation Timeอายุโคโลน[การแพทย์]
Louse, Crabตัวโลน [การแพทย์]
Malonic Acidกรดมาโลนิค [การแพทย์]
Malonyl Co Aมาโลนิลโคเอ [การแพทย์]
Methandrostenoloneเมตแอนโดรสตีโนโลน, ฮอร์โมน; เมธแอนโดรสตีโนโลน [การแพทย์]
Methaqualoneเมธธาควาโลน, เมธาควาโลน [การแพทย์]
Methenoloneเมธีโนโลน [การแพทย์]
Methylprednisoloneเมธิย์ลเพร็ดนิโซโลน [การแพทย์]
Mevalonic Acidกรดมีวาโลนิก, กรดมีวาโลนิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
Need four milligrams lorazepam!ต้องการ โลนาซีแปม 4 มิลลิกรัม Emancipation (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
What about that fuckin' time we had to cover for you... lie to your ex-girlfriend about how you got crabs?ตอนไหนแล้วนะ ที่เราปกปิดเรื่องโกหกให้นาย... กับแฟนเก่านายเรื่องที่นายติดโลน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I love crabs.- ฉันชอบโลน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My name is Sloan.ผมชื่อสโลน Wanted (2008)
Sloan hunted you down.โลนตามล่าคุณ Wanted (2008)
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.โลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี Wanted (2008)
But Sloan turned everyone against him.แต่สโลนปั่นหัวให้ทุกคนเกลียดเขา Wanted (2008)
Sloan!โลนWanted (2008)
And it's got Sloan's name on it.มีระบุชื่อสโลนอยู่ Wanted (2008)
Sloan!โลน Wanted (2008)
Sloan!โลน Wanted (2008)
From Sloan, from the Fraternity, from Janice, from billing reports, from ergonomic keyboards, from cheating girlfriends and sack-of-shit best friends.จากสโลน จากสมาคมช่างทอผ้า จากเจนิซ จากรายงานรายจ่าย Wanted (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Well, a couple of bottles of that and we'll be speaking Babylonian.ถ้าได้สักสองสามแก้ว รับรองพูดภาษาบาบิโลนได้เลย Body of Lies (2008)
Catch this cushion.จ่ายให้ครอบครัวแมโลนยัง ? Gomorrah (2008)
- How far? - 18 kilometers.ไกลแค่ไหนเหรอ 18 กิโลน่ะ The Ruins (2008)
I remember when I was invited to the 1992 Olympics in Barcelona.ผมยังจำได้.. สมัยที่ผมได้รับเชิญไป โอลิมปิคปี 1992 ที่บาเซโลน่า Invictus (2009)
Geronimo!เจอโลนิโม Dead Like Me: Life After Death (2009)
That Loni Anderson.โลนิ แอนเดอร์สัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Beloney and Johnson.บีโลนีกับจอห์นสัน โอ้ ใช่แล้วครับ Drag Me to Hell (2009)
Then with her bare fingers, she snatches a set of cannelloni out of the pot of boiling water, and she cries,แล้วก็ใช้นิ้วเปลือยๆนี่แหละ หยิบคานาโลนี่ออกมาจากหม้อที่เดือดปุดไ แล้วก็ร้อง Julie & Julia (2009)
That fellow, the one who got killed at the Sherone Apartments, the newspaper said you found him alive.เจ้านั้นที่ถูกฆ่าในเชอร์โลน อพาท์เมนท์นะ ข่าวว่านายเจอเขาตอนยังไม่ตาย Public Enemies (2009)
- It's cologne.- มันคือโคโลนญ์ Zombieland (2009)
Kelli Malone.เคลลี่ มาโลน Double Blind (2009)
We need to get a search warrant for the malone residence.เราต้องการหมายค้นที่พักของมาโลน Double Blind (2009)
Vince malone, I've got a warrant to search your house, sir. Step aside.วินซ์ มาโลน ฉันมีหมายค้นบ้านคุณ ถอยหน่อย Double Blind (2009)
Vince malone, you are under arrest. Put your hands behind your back.วินซ์ มาโลน คุณถูกจับแล้วเอามือไว้ข้างหลัง Double Blind (2009)
Lieutenant Tao, would you please set up a laptop so Mr. Malone can observe the interview?หมวดเต๋า คุณช่วยตั้งค่าแลปท็อป ให้คุณมาโลนด้วยจะได้เห็นภาพการสอบสวน Double Blind (2009)
- What the hell are you doing here? - Mr. Malone.พวกคุณกำลังทำบ้าอะไรกัน คุณมาโลน Double Blind (2009)
Like, crazy far, so you just got to keep heading down that dirt road for what?แบบว่า โครตไกลมาก นายก็แค่ขับมาทางถนนลูกรังตรงมา อีกกี่กิโลนะ 4 Days Out (2009)
Buffalo's a big gang town.บัฟฟาโลนี่เมืองขาใหญ่เลย The Big Wheel (2009)
No, we do not have any provolone.พวกเรามีชีส โพรโวโลนมั้ยครับ ไม่มีจ๊ะ เราไม่มีชีส โพรโวโลน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ In the Realm of the Basses (2009)
Of course, the Colony Club is the oldest, most prestigious ladies' club in the city.แน่นอนที่สุด โคโลนีคลับก็คือ ชมรมที่เก่าแก่ที่สุด มีเกียรติ์ที่สุดในเมือง In the Realm of the Basses (2009)
It's the Colony Club. The most exclusive in New York, which means the world.มันคือโคโลนีคลับ คลับที่แพงที่สุดในนิวยอร์ค In the Realm of the Basses (2009)
You're getting in?สมาชิกของโคโลนีคลับ เธอจะได้เข้าโคโลนีคลับเหรอ In the Realm of the Basses (2009)
The Colony Club ladies will be here.สาวๆจากโคโลนี่คลับกำลังจะมา In the Realm of the Basses (2009)
Dorota. I think my guests from the Colony Club are here.โดโรต้า ฉันคิดว่าแขกของฉันจากโคโลนี่คลับมาแล้ว In the Realm of the Basses (2009)
I've always felt the Colony Club exemplified the highest ideals of character.ฉันรู้สึกว่า โคโลนี่คลับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความมีระดับในอุดมคติ In the Realm of the Basses (2009)
I heard you've rejected the colony club.ได้ยินมาว่าเธอถูกปฏิเสธจากโคโลนี่คลับ The Grandfather (2009)
You and poppy dancing on tabletops in barcelona,เธอกับ PoPpy เต้นรำบนโต๊ะที่ บาเซโลน่า Seder Anything (2009)
Real Barcelona!บาเซโลน่าของจริง! Episode #1.8 (2009)
Uh,well,that's what you do in Barcelona.อืม นั่นที่บาร์เซโลน่า Reversals of Fortune (2009)
Too bad he's that polo match with his family?แย่หน่อย เขาอยู่ในเกมโปโลนั่นกับครอบครัวเขา Reversals of Fortune (2009)
If y'all don't mind, I got a hankerin' for a Lone Star beer.ถ้าไม่ขัดข้อง ผมกระหายเบียร์โลนสตาร์ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Mathew Sloan.แมทธิว สโลน Hostile Takeover (2009)
What's Mr. Sloan's full name?โลนมีชื่อเต็มว่าอะไร? Hostile Takeover (2009)
Sloan.โลน Hostile Takeover (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เซโลน[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
โลน[n.] (lōn) EN: crab lice ; crabs   FR: phtirius [m] ; pou du pubis [m] ; morpion (fam.) [m]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
เมฆคิวมูโลนิมบัส[n.] (mēk khiūmūlōnimbas) EN: cumulonimbus   FR: cumulonimbus [m]
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
ตัวโลน[n. exp.] (tūa lōn) FR: morpion [m]
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Barcelona[N] เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)
blue[ADJ] หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
chaste[ADJ] สุภาพ, See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
coarse[ADJ] หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
crab louse[N] โลน, Syn. crab, pubic louse
crab[N] โลน, Syn. crab louse, pubic louse
in bad taste[IDM] หยาบโลน
in poor taste[] หยาบโลน
near the bone[IDM] ค่อนข้างหยาบโลน
near the knuckle[IDM] ค่อนข้างหยาบโลน
immodest[ADJ] หยาบโลน, See also: อุจาด, ทะลึ่ง, Syn. indecent
indecency[N] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity
indecent[ADJ] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar
lice[N] แมลงปรสิตเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (คำพหูพจน์ของ louse), See also: เหา, หมัด, โลน, ไร
louse[N] แมลงเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์, See also: หมัด, เห็บ, เหา, ไร, โลน, เล็น
lousy[ADJ] มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)
obscene[ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscenity[N] คำพูดหยาบคาย, See also: ถ้อยคำหยาบโลน, Syn. profanity, vulgarism
polo[N] กีฬาโปโลน้ำ
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald[N] คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน
ribaldry[N] ตลกหยาบโลน
crabs[SL] โลน
Seven Wonders of the World[N] 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, See also: ได้แก่ สวนลอยแห่งบาบิโลน ปีระมิดที่อียิปต์ สุสานที่ Halicarnassus วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus รูปปั
water polo[N] กีฬาโปโลน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
cologne(คะโลน') n. น้ำหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ,ดูeau de Cologne, Syn. Cologne water
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
polo(โพ'โล) n. กีฬาตีคลีบนหลังม้า,กีฬาโปโลน้ำ, See also: poloist n.
prednisolone(เพรดนี'โซโลน) n. ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เป็น glucocorticoid ชนิดหนึ่ง
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top