ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อมตะ*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อมตะ, -อมตะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อมต-, อมตะ(อะมะตะ-, อะมะตะ) ว. ไม่ตาย เช่น อมตธรรม, เป็นที่นิยมยั่งยืน เช่น เพลงอมตะ.
อมต-, อมตะ(อะมะตะ-, อะมะตะ) น. พระนิพพาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
step-by-step seam weldingการเชื่อมตะเข็บเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
Aristocrat, eternal youth...พวกราชสกุล ชีวิตอมตะ.. Vampire Hunter D (1985)
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Long live Lord Akira!อากิระราชาอมตะAkira (1988)
"inside him welling up for eternal life."ในบ่อขุดของเขา ชีวิตเขาจะเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Eternal life, Dr.Jones!ชีวิตที่เป็นอมตะ, ดร.โจนส์.! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Eternal life.ชีวิตที่เป็นอมตะIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But Winifred's curse of immortality kept me alive.แต่เป็นเพราะคำสาบแช่งของวินนี่เฟรด มันจึงทำให้ฉันเป็นอมตะ Hocus Pocus (1993)
You must not forget, my friend... that the power of your love... the power of the love of Don Juan is eternal... and will not be denied.คุณต้องไม่ลืมซิ เพื่อนยาก นั่นคือพลังความรักของคุณ พลังรักของดอนฮวนเป็นอมตะ Don Juan DeMarco (1994)
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ Contact (1997)
She's immortal. She won't die from that.เธอเป็นอมตะ เธอจะไม่ตายจาก Princess Mononoke (1997)
Surely he doesn't believe that the head of a god confers immortality?แน่นอนเขา doesn เว็บไซต์นั้นเชื่อว่าหัวของพระเจ้าฟาโรห์อมตะPrincess Mononoke (1997)
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์ Titanic (1997)
Tonight we present the classic: "Show Me the Way to Go Home".คืนนี้เสนอภาพยนตร์อมตะ "ทางเก่าถิ่นเกิด" The Truman Show (1998)
He can give up eternity and become one of us.เขาละทิ้งความเป็นอมตะ และกลายเป็น... City of Angels (1998)
Uh, h-how--how--how about Meantfor Each Other:เอางี้มั้ย แนวรักอมตะ Never Been Kissed (1999)
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
As you can see, Madam Chairman, I am no longer immortal.ตามที่ท่านเห็น ท่านประธานหญิง... ผมไม่ได้เป็นอมตะ Bicentennial Man (1999)
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
I never said you couldn't be killed.ผมไม่เคยพูดว่าคุณเป็นอมตะ - ผมไม่เคยพูด Unbreakable (2000)
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Immortal?- อมตะอะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Some of the greatest minds had trouble learning,คนยิ่งใหญ่อมตะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเรียน Bringing Down the House (2003)
ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers.ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์ Love Actually (2003)
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา Underworld (2003)
He became the first true immortal.เขากลายเป็นคนอมตะคนแรก Underworld (2003)
Is it not a fair trade, the life I have granted you? The gift of immortality?มันไม่ยุติธรรมหรอกหรอกับชีวิตที่ฉันให้เธอ ชีวิตอมตะUnderworld (2003)
Corporations were given the rights of immortal persons.บรรษัทได้สิทธิ์เป็นบุคคลอมตะ The Corporation (2003)
Greedy.อมตะกละ The Day After Tomorrow (2004)
Perrinia immortalis.ตัวยาอมตะ เพอริเนีย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Perrinia immortalis.ยาอมตะ เพอริเนีย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Perrinia immortalis.ยาอมตะ เพอริเนีย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The cure for death itself? The answer is immortality.ทางแก้โดยการฆ่าตัวตาย คำตอบของการมีชีวิตอมตะ Saw II (2005)
Somehow, the tables are turned.หนทางสู่อมตะ ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้แผนเปลี่ยน Saw II (2005)
Are you by any chance immortal?นี้แกเป็นอมตะหรือไงกัน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
your mortal journey is over, yes, but your imminent destiny is too important to be sacrificed.ถ้าหมายถึงร่างอันอ่อนแอไม่เป็นอมตะของเจ้า, ใช่, แต่ชะตากรรมของเจ้าสำคัญกว่าการตายด้วยเหตุผลนี้ Hidden (2005)
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ Wendigo (2005)
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ Ing (2006)
Merchandising. And ancillary rights in perpetuity. Anyway, what a race, champ!การนำออกตลาด และสิทธิในการเสริมในความเป็น อมตะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่การแข่งขันแชมป์! Cars (2006)
Since we're not immortal no more. We gotta take care of our immortal souls.ก็ตั้งแต่เราไม่ได้เป็นอมตะแล้ว เราก็ต้องคิดถึงความดีความชั่วบ้าง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They are the hunters of men's souls.ไม่ สำหรับนักรบอมตะ 300 (2006)
They cannot be killed or defeated.นักรบอมตะ300 (2006)
The personal guard to King Xerxes himself.นักรบอมตะ 300 (2006)
Before wounds and weariness have taken their toll the mad king throws the best he has at us.สปาร์เทิน ดัน! นักรบอมตะ 300 (2006)
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[n.] (ammata) EN: nirvana   FR: nirvana [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ageless[ADJ] ที่เป็นอมตะ, Syn. eternal
deathless[ADJ] อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending
immortal[ADJ] ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize[VT] ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize
perpetuity[N] ความไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน, Syn. endlessness, eternity, infinity
perpetuity[N] สิ่งที่เป็นอมตะ, See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
undying[ADJ] ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
perpetuate(เพอเพช'ชุเอท) vt. ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ., See also: perpetration n. perpetuator n., Syn. continue
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuate(vt) ทำให้ถาวร,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuation(n) การทำให้เป็นอมตะ,การทำให้ถาวร
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
永遠[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top