ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หุ่นโชว์*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หุ่นโชว์, -หุ่นโชว์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นโชว์[N] dummy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy for you to say.พูดน่ะง่าย, ในฐานะของหุ่นโชว์... Mannequin (1987)
There was 20 mannequins with tennis rackets coming out of.......มีหุ่นโชว์ตั้ง 20 ตัวในชุดกีฬาเทนนิส พร้อมกับถือไม้เทนนิสหวดลูกไปมา ... Mannequin (1987)
All the girl mannequins disappeared from the windows last night film at 11:00.หุ่นโชว์นางแบบทั้งหลายถูกขโมยไปหมดหน้าต่างเลย... Mannequin (1987)
You destroy a mannequin during store hours and you call it an accident?คุณทำลายหุ่นโชว์ ขณะห้างฯยังเปิดทำการอยู่ แล้วคุณเรียกมันว่า อุบัติเหตุ งั้นเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
It looks like a department store mannequin.มันดูเหมือนหุ่นโชว์ ในห้างสรรพสินค้า Momentum Deferred (2009)
I've made out with a mannequin.แบบว่า กับหุ่นโชว์เสื้อผ้าก็เคยมาแล้วอ่ะค่ะ Sexy (2011)
Caught him messing around with the mannequins once.เขาถอดจากหุ่นโชว์เสื้อ เขาจ่ายด้วยอะไร Prisoners (2013)
Two kid-sized department store mannequins, with their heads caved in.หุ่นโชว์เสื้อผ้าเด็กสองตัว ที่ถูกเจาะหัว แล็ปเพิ่งแจ้งผลว่า Prisoners (2013)
Do... do you mean like mannequins?.. คุณหมายถึงหุ่นโชว์เสื้อ ? Caught (2013)
The dude's a total closet case.เจ้านั่นเหมือนหลุดออกมาจากหุ่นโชว์ Dog Dean Afternoon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นโชว์[n. exp.] (hun chō) EN: dummy   

English-Thai: Nontri Dictionary
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top