Search result for

*มะรืนนี้*

(43 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มะรืนนี้, -มะรืนนี้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันมะรืนนี้[N] day after tomorrow, Syn. มะรืน, มะรืนนี้, Example: วันมะรืนนี้ผมจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา 30 กว่าคน จาก 9 ประเทศ, Thai definition: วันถัดจากวันพรุ่งนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'II be deported back to Canada day after tomorrow;เธอจะถูกส่งตัวกลับแคนาดาวันมะรืนนี้ Changeling (2008)
As you know, he's set to be executed the day after tomorrow at San Quentin, so you don't have a Iot of time;อย่างที่รู้, จวนถึงวันประหารแล้ว วันมะรืนนี้ที่ซานเควนติน คุณไม่มีเวลาแล้ว Changeling (2008)
So, day after tomorrow, 10:00, right? Yes, indeed.วันมะรืนนี้ใช่มั้ย สิบโมง? Frost/Nixon (2008)
Tomorrow or the day after.พรุ่งนี้ หรือ มะรืนนี้ The Ruins (2008)
Your board of review hearing is the day after tomorrow.คุณจะได้รับการพิจารณาการลงโทษ มะรืนนี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
- and the day after that and after that.แล้วก็วันมะรืนนี้ แล้วก็วันมะร่วงนี้ Hungry Man (2009)
- Boy, I'd love to see that.มะรืนนี้ก็คง พร้อมใช้งาน The Gorilla Experiment (2009)
The day after tomorrow, my sister will be getting married.วันมะรืนนี้ น้องสาวของดิฉันจะแต่งงาน When in Rome (2010)
It is an invitation to a Ball, two nights from now.คำเชิญร่วมงานบอลรูม คืนวันมะรืนนี้ The Tourist (2010)
He's got cargo leaving Manchester day after tomorrow.เขาต้องบรรทุกสินค้า ออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ในวันมะรืนนี้ Turas (2010)
The day after tomorrow.มะรืนนี้ Arrietty (2010)
Funeral's the day after tomorrow.งานศพจะมีมะรืนนี้ My Bad (2010)
He begins work the day after tomorrow.เขาจะมาเริ่มงานมะรืนนี้ Dae Mul (2010)
Tomorrowandtheday aftertomorrow...พรุ่งนี้ มะรืนนี้ Episode #1.13 (2010)
Your MV's not postponed. The normal schedule is back on. You're going to Thailand the day after tomorrow.ตารางการถ่ายทำจะไม่หยุด ดังนั้นวันมะรืนนี้ไปตอนบินเมืองไทย อย่าเอาครีมกันแดดไปด้วย Episode #1.3 (2010)
I need to think of a method by tomorrow or the day after tomorrow.อาจเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ ฉันต้องรวบรวมความคิด Episode #1.9 (2010)
The construction is the day after tomorrow, and you still haven't found that out yet?การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นวันมะรืนนี้แล้ว\\\\\\\ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรื่องอะไรกันอีกหรือ? The Birth of the Rich (2010)
What ARE you doing?คอนเสิร์ตจะมีวันมะรืนนี้ Episode #1.20 (2011)
You have 24 hours.และเราจะนัดพบกันที่ท่านัมโป ตอนเช้าวันมะรืนนี้ Episode #1.1 (2011)
The day after tomorrow, our eldest son is going to start high school.วันมะรืนนี้ลูกชายคนโตฉันก็จะเข้าโรงเรียนมัธยมแล้ว Me Too, Flower! (2011)
The ship that's taking out the engine oil is heading out the day after tomorrow.-ฉันได้ยินว่าพวกเขาจะลักลอบส่งออกน้ำมันในวันมะรืนนี้ Poseidon (2011)
There's a big poker tournament day after tomorrow.มีการแข่งโป๊กเกอร์ครั้งใหญ่ มะรืนนี้ Snake Eyes (2012)
I should be able to start full-time the day after tomorrow.ฉันน่าจะสามารถเริ่มงานเต็มเวลา ได้ในวันมะรืนนี้ค่ะ Absolution (2012)
The day after tomorrow, then.มะรืนนี้เจอกันครับ The Best Offer (2013)
Tell that to President Snow when you see him two days from now.ไว้ไปบอกสโนว์เองแล้วกันวันมะรืนนี้น่ะ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
It will still be west of here two days from now.มะรืนนี้มันก็ยังอยู่ทางตะวันตกน่า The Bear and the Maiden Fair (2013)
Day after tomorrow.มะรืนนี้ Death and the Maiden (2013)
I don't think he's going to see me the day after tomorrow.ฉันไม่คิดว่าเขาจะเจอฉันอีกวันมะรืนนี้หรอก Episode #1.3 (2013)
Rachel's coming back, the day after tomorrow.ราเชลกำลังมา วันมะรืนนี้ Episode #1.3 (2013)
Tell Jerry I'll keep in touch on the radio and I'll be back before breakfast the day after tomorrow.บอกเจอร์รี่ด้วยว่าจะติดต่อกลับไป ในวิทยุ แล้วฉันจะกลับมาก่อนอาหารเช้า มะรืนนี้ The Babadook (2014)
He says there's a cash-move day after tomorrow. How much?เขาบอกว่ามีเงินสดย้าย วันมะรืนนี้ เท่าไหร่? Chappie (2015)
We're getting married the day after tomorrow, just me and Jane and the Justice of the Peace.เราจะแต่งงานวันมะรืนนี้แล้ว แค่พี่กับเจน และผู้พิพากษาศาลแขวง Brown Shag Carpet (2015)
Bring her to the Royal Police Office at noon two days later Thank youรู้และ มะรืนนี้ก่อนเที่ยงพานางมาแล้วกัน The Great Jang-Geum (2003)
-I'll take care of tomorrow, tomorrow.- พรุ่งนี้ฉันก็จะตามดูแลเธอเอง มะรืนนี้ด้วย Primer (2004)
Tomorrow and the day after and for 50 more years!ต่อให้เป็นพรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรืออีกห้าสิบปี Always - Sunset on Third Street (2005)
Your Mr. Davian is going to arrive in Rome the day after tomorrow and attend a function at one Vatican City.มิสเตอร์ เดเวี่ยน ของนาย จะไปถึงโรม มะรืนนี้ และเข้าร่วมพิธี ที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
"The Dragon in the world" 7th is coming out the day after tomorrow."มังกร 7" จะออกฉายมะรืนนี้ Art of Fighting (2006)
Putting you on the 3:10 to Yuma day after tomorrow.เอาแกขึ้นรถไฟเที่ยวบ่าย 3 โมง 10 ไปคุก ยูม่า วันมะรืนนี้ 3:10 to Yuma (2007)
Gonna be twelve the day after tomorrowจะ 12 มะรืนนี้ Bobby Z (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะรืนนี้[X] (mareūn nī) EN: the day after tomorrow   FR: après-demain
วันมะรืนนี้[X] (wan mareūn nī) EN: the day after tomorrow   FR: après-demain

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あさって[あさって, asatte, asatte , asatte] (n adv ) มะรืนนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top