ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ต่อจากนี้ไป*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต่อจากนี้ไป, -ต่อจากนี้ไป-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก An American Tail (1986)
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป Goodfellas (1990)
And pretty soon they asked my dad if he wouldn't mind keeping me home from now on.และสวยเร็ว ๆ นี้ พวกเขาถามพ่อของฉัน ถ้าเขาจะไม่คิดทำให้ฉัน ที่บ้านต่อจากนี้ไป Contact (1997)
What about me then?แล้วต่อจากนี้ไป จะให้ผมทำยังไง Crazy First Love (2003)
From now on, I'm doing the disciplining around here, end of story.ต่อจากนี้ไป,ผมจะวางกฎระเบียบที่นี้เด็ดขาด The Amityville Horror (2005)
I'm glad that's over. Now we can meet as indifferent acquaintances.พี่ดีใจที่มันสิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนี้ไป เราจะพบกันอย่างคนรู้จักธรรมดา Pride & Prejudice (2005)
From now onwards, you are going to pretend that you are lovers in front of other people.ต่อจากนี้ไป,คุณจะต้องแกล้ง ว่าคุณนั้นเป็นแฟนกันต่อหน้าคนอื่น Sweet Spy (2005)
From now on, you have my trust.ต่อจากนี้ไป เจ้าได้รับความไว้วางใจจากข้า Episode #1.42 (2006)
But could you just for now be quiet?ต่อจากนี้ไป คุณช่วยเงียบได้มั้ย ได้โปรด The Holiday (2006)
You, stop being foolish from now on.นี่ ต่อจากนี้ไปก็เลิกโง่ได้แล้ว Almost Love (2006)
but from now onแต่ต่อจากนี้ไป Sapuri (2006)
Huh? Yakuza?ต่อจากนี้ไป.. My Boss, My Hero (2006)
But please to know from now on...แต่ต่อจากนี้ไป Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Your next move is critical.ต่อจากนี้ไปมันเกี่ยวกับความเป็นความตายของคุณ Saw V (2008)
It would only complicate things further.ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นเพียงสิ่งที่สลับซับซ้อน Absolute Boyfriend (2008)
No, it's not okay, Chuck. from now on, you stay away from me.ไม่ชัค ต่อจากนี้ไปนายอยู่ห่างๆฉันไว้เลย Summer Kind of Wonderful (2008)
So I thought I'd start making sweet memories from now on. can the two of us go places together?ฉันคิดว่าจะเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่สวยงามต่อจากนี้ไป ถ้ามันไม่เเย่สำหรับเธอ ถ้าเธอไม่ปฎิเสธ Akai ito (2008)
From now on we'll record everything.ต่อจากนี้ไปเราจะต้องบันทึกไว้ทุกอย่าง [Rec] 2 (2009)
From now on don't give me any more crap about wanting to go back.ต่อจากนี้ไป ห้ามพูดจาเหลวไหล ว่าจะขอเอาคืนอีกนะโว้ย Episode #1.5 (2009)
And, in a week from now, Yoon Ji Hoo and Geum Jan Di will be expelled from this school.และก็ ต่อจากนี้ไป ยุน จี โฮ และ กิม จัน ดี จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้ Episode #1.6 (2009)
Sometime over the next 24 hours, a Buy More corporate evaluator will be here to evaluate, a yours truly.24 ชั่วโมงต่อจากนี้ไป บางครั้ง ผู้ประเมินผลของบายมอร์ จะมาที่นี่ เพื่อประเมินผล ขอแสดงความนับถือ Chuck Versus the First Kill (2009)
The further I stay away from youต่อจากนี้ไป ผมจะยิ่งอยู่ให้ห่างๆคุณ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
During today's turmoil, you called me by my first name, didn't you?เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
okay?ฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ว ต่อจากนี้ไปฉันคือสวิสเซอร์แลนด์ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
She's right! There was a Golden Globe award here, and it's gone.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไป And Then There Were Fewer (2010)
She won the first round, so now she's upping the stakes by challenging Dr. Brennan.เธอชนะยกแรก ต่อจากนี้ไป เธอจะขึ้นบนเวที เพื่อท้าทาย ดร.เบรนเนน The Boy with the Answer (2010)
And now, for our second performance of the program, from Dalton academy in Westerville, the warblers.และต่อจากนี้ไป ทีมที่สอง ของการแข่งขัน โรงเรียนดัลตัน ในเวสเตอร์วิล เดอะวอร์บเลอร์ Special Education (2010)
I would just like to say that from now on,- หนูอยากบอกว่าต่อจากนี้ไป Britney/Brittany (2010)
I am in charge of your care from now on.ผมต้องดูแลพ่อต่อจากนี้ไป Duets (2010)
From now on, we're just gonna hide out in here to avoid the Shamy?ต่อจากนี้ไปเราจะมาหลบที่นี่ เพื่อหนีจากเชมี่นะ The Zazzy Substitution (2010)
You failed, john. I'm gonna take it from here.คุณล้มเหลวจอห์น ต่อจากนี้ไปฉันจะจัดการเอง Isobel (2010)
- And now... you are part of our world.ต่อจากนี้ไป... พวกเธอเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้ว Agents of Secret Stuff (2010)
Good luck from here on in.ต่อจากนี้ไปขอให้โชคดี Bread, Love and Dreams (2010)
You will become uglier each day.ต่อจากนี้ไปเธอจะน่าเกลียดลงทุกวันๆ Episode #1.11 (2010)
Also, from now on, I'll be going on arranged dates.ยัง, ต่อจากนี้ไป, ฉันจะเริ่มนัดพบคู่เดท Episode #1.10 (2010)
So, now onwards, you have to help me to type.เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไปเธอต้งช่วยฉันพิมพ์ Episode #1.12 (2010)
From now on, we will be collecting evidence, Kang Seung Yeon.ต่อจากนี้ไป เราจะเริ่มเก็บหลักฐาน คุณ คัง ซึง ยอน Episode #1.13 (2010)
From now on, I'd happily be his errand boy.ต่อจากนี้ไป ผมยินดีเป็นเด็กรับใช้ให้เค้าเลย Limitless (2011)
Well, you might have to live it without me.ต่อจากนี้ไปหนึ่งปี เราอาจมีชีวิตที่เราใฝ่ฝันกันมาตลอดก็ได้ Limitless (2011)
Henceforth, you will be knownต่อจากนี้ไป เราจะรู้กัน A Night of Neglect (2011)
"So, for now, I'm just going to miss her.เอาหล่ะ ต่อจากนี้ไป ฉันคงคิดถึงเธอมาก Funeral (2011)
How about from now on, we promise to go easier on you, if you promise not to tell us any details about the guys you're dating, unless they've committed genocide.เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไป เราสัญญาว่าจะไม่เยอะกับคุณ ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่บอกเรา ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชายที่คุณเดทด้วย Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
I command all of you, from now on, follow my orders!- ต่อจากนี้ไปให้ฟังคำสั่งฉัน 1911 (2011)
We'll be stuck with each other 24-7.เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป เราจะตัวติดกันตลอด24ชั่วโมง Episode #1.15 (2011)
Be nice.ต่อจากนี้ไป ช่วยอดทนกับผมหน่อยนะ Episode #1.19 (2011)
Seol... from now on, every day will be remembered and written down.ซอล, ทุกวันต่อจากนี้ไปชีวิตของเธอจะถูกบันทึกและถูกส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นต่อไป My Princess (2011)
What should I do from now on?แล้วต่อจากนี้ไปฉันควรทำยังไง  ()
From now on...ต่อจากนี้ไป... Better Angels (2012)
From this moment forward, there is nothing between us but a contract.ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป จะไม่มีอะไรระหว่างเรานอกจากสัญญา G.G. (2012)
From now on, you stay the hell out of this, Nolan, or I swear to God, I will make sure that you do.ต่อจากนี้ไป คุณอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ โนแลน ไม่งั้นฉันสา่บาน ว่าจะทำให้มันเป็นแบบนั้นเอง Absolution (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hereafter[ADV] ต่อไปนี้, See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป, Syn. from now on, henceforth

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top