ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความเท็จ*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเท็จ, -ความเท็จ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉ้อฉลก. ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด.
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.
ฟ้องตัวเองก. แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false statementข้อความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false testimonyการเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false factความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False testimonyการเบิกความเท็จ [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in the rules, and I should warn you... one of us always tells the truth... and one of us always lies.นั่นคือกติกา และข้าต้องเตือนเจ้าว่า... หนึ่งในสอง พูดความจริงเสมอ และหนึ่งในสอง พูดความเท็จเสมอ Labyrinth (1986)
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)
Denise, did you tell T owers that I lied at the Cheslav inquiry?เดนนิส คุณได้บอกทาวเวอร์ว่า ผมให้ความเท็จในการพิจารณาคดีเชสลาฟรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Denise told Catherine that T owers had been pressuring her into saying that you'd perjured yourself.เดนนิสบอกแคทเธอรีนว่าทาวเวอร์ คอยกดดันเธอ... ...ให้เธอพูดว่าคุณให้ความเท็จ Basic Instinct (1992)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
- You're lying, you'd be guilty-- แจ้งความเท็จมีความผิดนะ Escape from Dragon House (2008)
Threw us out on the street when we needed his help, lied to you to cover his tracks.ไล่เรายามเราต้องการให้เขาช่วย เล่าความเท็จเอาตัวรอด Ben 10: Alien Swarm (2009)
It's also called the Statue of Three Lies.แต่ก็ถูกเรียกว่ารูปปั้นแห่งความเท็จสามข้อด้วย The Social Network (2010)
What are the three lies?อะไรคือความเท็จสามข้อนั้น The Social Network (2010)
The three lies. First...ความเท็จสามข้อ ข้อแรก... The Social Network (2010)
It's a lie, and you made $4.5 million for telling it.มันเป็นเรื่องโกหก และคุณทำเงิน 4.5 ล้านดอลล่าเล่าความเท็จ Contagion (2011)
Perjury is a felony,แจ้งความเท็จมันผิดนะ While You Weren't Sleeping (2011)
In fact, they'd have to invent a whole new class of perjury to describe what this is.จริงๆแล้ว,เขาได้สร้าง การเบิกความเท็จอย่างมีชั้น เพื่อที่จะอธิบายว่านี่คืออะไร Let's Kill Bridget (2012)
You'll be committing perjury.คุณจะทำการเบิกความเท็จ Break Point (2012)
And I would have committed perjury.และฉันก็ไม่คิดจะเบิกความเท็จด้วย Break Point (2012)
Marco perjured himself.มาร์โกเปิดความเท็จ Break Point (2012)
'Cause I'm not filing papers based on a lie.เพราะผมจะไม่ทำเอกสารจากความเท็จ Break Point (2012)
And if this is something that can exonerate you...นั่นถือว่าเป็นการเบิกความเท็จ มากพอจนยอมเข้าคุก? The People Will Hear (2012)
Leonard Pitt and Craig Bogle, forced out for harassment and malicious prosecution.เลียวนาร์ด พิท และ เครก โบเกิล ถูกให้ออกเพราะเรื่องขู่กรรโชก และการฟ้องความเท็จ Bury the Lede (2012)
He is filled with the vanities, the ambitions, the flaws in all of us.เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเท็จที่ ความทะเยอทะยานที่ ข้อบกพร่องในทั้งหมดของเรา The Invisible Woman (2013)
You're giving false testimony in order to hinder our investigation.นายกำลังให้ความเท็จเพื่อปัดเราให้เป๋ใช่มั้ยล่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
I would sooner burn the third volume than deface it with such a lie.ฉันไม่ช้าก็เร็วจะเผาเล่มที่สาม กว่าขีดฆ่ามันด้วยความเท็จดังกล่าว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Are you admitting to perjury, mr. Grant?คุณกำลังยอมรับว่าเบิกความเท็จใช่ไหม คุณ Grant Corto Maltese (2014)
A falsehood, you will find, designed to keep your true lineage safe.ความเท็จคุณจะพบว่าได้รับการ ออกแบบเพื่อให้ปลอดภัยเชื้อสายของคุณเป็นจริง Underworld: Blood Wars (2016)
Which is a lie.ซึ่งเป็นความเท็จ The Vessel (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
ความเท็จ[n.] (khwām thet) FR: mensonge [m] ; contrevérité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distortion[N] การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact
forswear[VI] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
leasing[N] ความเท็จ, See also: การพูดปด, การโกหก, Syn. lying
perjure[VT] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear
perjury[N] การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top