ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟早

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟早-, *迟早*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll develop in there sooner or later[CN] 她迟早要到那里发展 Lan Kwai Fong 3 (2014)
And it's only a matter of time before this thing rises.[CN] 而且这只是时间迟早的事 这件事情上升。 Airplane vs. Volcano (2014)
His Chinese slut will have the last laugh[CN] 迟早不都给那个大陆妹骗光? Oi chum mai (2014)
The point is, if we as an organization claim to be about high morality, somebody is eventually going to get raped or beaten in an elevator.[CN] 重要的是如果我们公司声称注重道德 迟早会有人被强奸 或在电梯里被揍的 Go Fund Yourself (2014)
Stop taking pictures of your pretty mom like a paparazzi.[CN] 就算妈妈长得再漂亮,也不能天天拍啊! 你再这样偷拍,迟早会被抓的 Night Flight (2014)
Only a matter of time before Santos shows.[CN] Santos出现是迟早的事 Tuhon (2014)
Sooner or later, he will be exposed.[CN] 他这样下去迟早会败露 Rise of the Legend (2014)
Sooner or later, someone would've likely figured out some of his discoveries.[CN] 也许迟早有那么一天 Sooner or later, 总有人能作出 someone would've likely figured out 他的某些发现 some of his discoveries. The Electric Boy (2014)
'Cause sooner or later, they're gonna open that hatch, and when they do, we need to be ready to roll.[CN] 他们迟早会打开舱门 到时候 我们要做好出击准备 Deep Trouble: Part 2 (2014)
This is a nightmare, an nightmares en.[CN] 这是一场噩梦 迟早会醒来 Strangers (2014)
Boring will join me sooner or later.[CN] 阿荣佢迟早都会跟埋嚟㗎 Delete My Love (2014)
Because you walk around with a gun, sooner or later, it's gonna happen anyway.[CN] 因为你带着把枪到处走 Because you walk around with a gun, 迟早是会死的 sooner or later, it's gonna happen anyway. A Walk Among the Tombstones (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top