ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟了

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟了-, *迟了*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟了[chí le, ㄔˊ ㄌㄜ˙, / ] late [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, it's too late now.[CN] -已经太迟了 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Get a move on. In an hour it'll be too late.[CN] 快点去做,一个小时后就太迟了 Le Samouraï (1967)
Too late. Had your chance. Muffed it.[CN] 太迟了,你把机会搞砸,再见 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Go now, or you'll really be late.[CN] 快走,否则你真的要迟了 Once Upon a Time in the West (1968)
Too late - the royal patience has run out.[CN] 太迟了 国王陛下的耐心 早已耗尽了 Marketa Lazarová (1967)
"Actually I wanted to surrender," but too late[CN] 当时由不得自己 只能跟着其他人跑 其实都想归降只是时间问题, 迟了 I Was Nineteen (1968)
He is too late.[CN] 他已经迟了. The Graduate (1967)
Elaine, it's too late.[CN] Elaine, 已经太迟了. 对我来说不迟! The Graduate (1967)
Too late![CN] 一切都太迟了! Gingakei (1967)
When she finds out - it'll be too late.[CN] 到她明白的时候就太迟了 Deadlier Than the Male (1967)
Now it's too late.[CN] 现在全完了 已经迟了 War and Peace (1966)
Hanna darling, one day it was too late.[CN] "汉娜亲亲,我不能 ..." 某一天,一切变得太迟了 Memories of Underdevelopment (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top