ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -话-, *话*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 170

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
打电[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]
[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
一句[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
[tán huà, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk; conversation, #4,880 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense![CN] 废 The NeverEnding Story (1984)
Here.[CN] 你刚说的... Quo Vadis (1951)
What is it?[CN] 什么 Identification of a Woman (1982)
Bullshit.[CN] 废 Whipped (2000)
Come on.[CN] 说 The Negotiator (1998)
Call?[CN] 打电 The Grapes of Death (1978)
Liar![CN] 讲大 The Sting of Death (1990)
Moans out...[CN] 毕! (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Phone?[CN] 电呢? Se7en (1995)
Shit![CN] 废 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
No. No.[CN] 没有说 Curdled (1996)
No.[CN] 我说的? The Fly (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top