ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -褲-, *褲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[褲, kù, ㄎㄨˋ] pants, trousers
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  庫 (kù ㄎㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 8,011

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants, #3,314 [Add to Longdo]
裤子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, / ] trousers; pants, #6,052 [Add to Longdo]
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants, #9,083 [Add to Longdo]
内裤[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, / ] trousers, #16,048 [Add to Longdo]
泳裤[yǒng kù, ㄩㄥˇ ㄎㄨˋ, / ] swim trunks, #64,758 [Add to Longdo]
内衣裤[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #66,308 [Add to Longdo]
开裆裤[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training), #74,047 [Add to Longdo]
套裤[tào kù, ㄊㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] leggings, #185,358 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First point to you, poopypants.[CN] 你拿了第一分咯 大便 Personal Effects (2012)
You are the one that has wet his pants, right now.[CN] 你可以馬上嚇得他尿 Singham (2011)
And when you return, I pray you're wearing your pants.[CN] 你回來時,祈禱你還穿著子 我祈禱你也是,陛下 Mirror Mirror (2012)
Boxer briefs.[CN] 緊身四角 Ordinary People (2011)
Sorry, the splint caused some trouble.[CN] 不好意思 打了石膏 脫子不方便 SuckSeed (2011)
-Just don't get cheated![CN] - 告訴他,別被他們連底都騙光 Russendisko (2012)
Pete, I think I just peed myself a little.[CN] Pete 我覺得我剛尿子了 No Pain No Gain (2012)
I left it in my other pants.[CN] 我放在另一條子裡了 Queen for a Day (2011)
Today's special deal for shorts. Buy 3 get 1 free, 5 get 2[CN] 今天短大特賣 買三送一 買五送二 The Billionaire (2011)
Thongs give me a rash.[CN] 我穿丁字起疹子 Personal Effects (2012)
And I'll need you to drop your shorts.[CN] 你要你把短脫掉 Lost Reputation (2012)
Yes, Kavya. - Singham, you look dashing in black shirt and jeans.[CN] 喂,卡芙雅 辛漢,你穿黑下恤和牛仔看上去帥呆了 Singham (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top